Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een voorstel-De Jong c. s. om te worden afdeeling van den NederlanschenJournalistenKring,enwel met 16-3 stemmen. Uit de notulen van die vergadering stippen wij aan: de heer Hoog zou het eene schande noemen, als de vereeniging hare zelfstandigheid zou opofferen; de heer Elout wees het Haagsche voorbeeld af, en betoogde dat er alleen gevallen waren te noemen, waarin de Journalisten-Kring niet doet wat hij behoorde te doen.

Ook de heer Verweijck was fel tegen aansluiting gekant.

5

Sluiten