Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steun van de vereeniging „De Amsterdamsche Pers". In 1913 valt het conflict tusschen Prof. Treub en de pers. De heer Treub had, optredend voor de Juridische Faculteit van het Amsterdamsche Studentencorps, iets weinig vleiends en onbillijks gezegd over de pers n.1.: „Ik weet bij ervaring, dat, als men een verslag van zijn rede in een krant vindt, dan weet men wel dat men gesproken heeft, maar men weet niet waarover men gesproken heeft." De uitvoerige briefwisseling hierover tusschen den hoogleeraar en de A. P. eindigde met zijn verklaring, dat hij niets onaangenaams bedoeld had. Voorts bezorgde de A. P. de journalistieke vertegenwoordiging voor de Entos en de Tentoonstelling „De Vrouw", 't Koninklijk bezoek, samenvallend met de officieelejubileumsweek, eischte nogal pourparlers om bij verschillende bezoeken het werk van de pers mogelijk te maken.

1914 gaf voor onze Vereeniging werkzaamheden, naar aanleiding van de opening van het Stadion, het bezoek van den Koning en de Koningin van Denemarken en de vorming van de stichting „Het Nederlandsche Persmuseum" waartoe onze Vereeniging het initiatief nam. Krachtig hielp de A. P. in dit eerste oorlogsjaar mede aan de steunbeweging voor de Belgische collega's. .

1915 was het jaar weder van een ernstig conflict. Terwijl in het begin van het vereenigingsjaar een tweetal bestuursleden

26

Sluiten