Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden verstrekt van de toenmaals te Amsterdam bestaande salarisverhoudingen. Een groote verandering was het voor onze vereeniging, dat haar denkbeeld, invoering van een onmiddellijke belangrijke salarisverhooging in afwachting van het ontwerpen van een minimumschaal, ingang vond bij de Vereeniging „De Nederlandsche Dagbladpers". De proef met de Sociëteitsavonden bleek niet geslaagd te zijn. De heer Helmer trad af als voorzitter van de A. P. wegens uittreding uit den Kring en gevolg daarvan van de A. P. Hij werd vervangen door den heer D. Kouwenaar. In 1919 gaf onze vereeniging een feestavond in den huize Couturier, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van den N. J. K. Verschillende amendementen op het ontwerp-salarisregeling van den Kring werden aangenomen. De A. P. nam het initiatief, gesteund door Haarlem en Den Haag, om te verkrijgen, dat in belangrijke aangelegenheden de plaatselijke vereenigingen door het Kringbestuur geraadpleegd zouden worden. Door instelling van den Kringraad, vastgelegd in het H. R. van den N. J. K., werd aan dezen wensch voldaan. Regelend en bemiddelend trad de Vereeniging op bijdeElta. In 1920 werden o. a. drie vergaderingen gehouden waarin cntiek werd geoefend op het journalistieke congres te Rotterdam en zijne voorbereiding. Bij den Burgemeester werd geprotesteerd tegen het optreden door alleszins onbevoegden,

3i

Sluiten