Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Bestuur der A. P. vond hierin aanleiding te besluiten aan een binnenkort te houden ledenvergadering der A. P. voor te stellen zich als Vereeniging van den Kring af te scheiden. Hoezeer dit besluit van het bestuur der A. P. — uitsluitend ingegeven door de vrees, dat door de verwerping van het verplichte lidmaatschap de geheele in het Kringbelang zoo gewenschte reorganisatie op losse schroeven zou komen te staan — in wijden kring betreurd werd, bleek uit den aandrang die, door verschillende andere plaatselijke vereenigingen (de Oostelijke Pers, Den Haag en Rotterdam) als mede door den Kringvoorzitter, werden uitgeoefend op het A.P. bestuur, om aan dit voornemen geen gevolg te geven. Het Kringbestuur nam enkele dagen na de publicatie van het besluit eene motie aan, waarbij de aansluiting van de A. P. een groot belang werd genoemd en op handhaving dier aansluiting werd 'aangedrongen, en de Kringvoorzitter verklaarde zich bereid met ons bestuur te confereeren over de definitieve redactie van de reorganisatie-voorstellen, waarover dan in het voorjaar van 1923 eene beslissing zou worden uitgelokt. Het bestuur der A. P. meende evenwel zijn voorstel te moeten handhaven, doch verklaarde zich tevens bereid tot overleg.

Op initiatief van de A. P. werd voor het eerst een referendum gehouden en wel over de aansluiting bij de Internationale

35

Sluiten