Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest bepalen tot het uitspreken van enkele algemeene desiderata bij den verkoop van bladen en dat van de instelling van eene „redactie-commissaris" geen heil was te verwachten. Ter Kringvergadering bleek het standpunt der A. P. veel aanhangers te hebben. Door de bemoeiingen van de A. P. werd dit jaar een nieuw stelsel van brandmeldingen aan de bladen ingevoerd, noodig geworden door de automatiseering van den telefoon. Bij het Kringbestuur werd aangedrongen op verruiming van de bepalingen betreffende uitkeering uit de Weerstandskas. Het Kringbestuur keurde een voorstel in dien zin goed.

Regelend en bemiddelend trad de Vereeniging o. a. op bij de groote historische tentoonstelling en bij de herdenking van het 650-jarig bestaan van Amsterdam door de Gemeente (het banket in de Burgerzaal). Voorts bij de ontvangst van de Holland-Indië-vliegers, bij de opening van de Coenhaven door de Koningin, en bij gelegenheid van het Internationaal Congres voor Ongevallen-geneeskunde. Representatief werk werd verricht bij het zilveren feest van het dagblad „Het Volk", dat tevens het jubileum was van collega Ankersmit, den eersten secretaris van de A. P. en bij dat van den Kringpenningmeester, collega Voogd.

42

Sluiten