Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de aanwezigen behoorden ook de Comm. der Koningin in de provincie Noordholland Jhr. Mr. Dr. A. Röell, terwijl er onder de schriftelijke gelukwenschen ook een was van Baron van Geen, particulier secretaris van de Koningin. Behalve de gemeenteraad van Amsterdam, die een reusachtig bloemstuk had gezonden in den vorm van een opengeslagen krant, met de initialen en de jaarcijfers der A. P., hadden vele corperaties en instellingen prachtige corbeilles en bouquetten gezonden, zoodat er in 't rond als een haag van bloemen stond. Aan den gaanden man werden door de goede zorgen van een dames-comité, die de theetafel bediende, ververschingen aangeboden.

's Avonds werd het feest voortgezet in meer intiemen kring, met een diner in de in Oostersche pracht en rijke bloementooi prijkende groote bovenzaal van Americain. Aan dezen maaltijd namen meer dan 100 leden en hunne introducees, in de eerste plaats de dames van de leden, deel. Tot de eere-gasten behoorden de beide oprichters van de vereeniging, de heeren Wierdels en Tersteeg, de eere-voorzittervandenN.J.K. Mr. Plemp van Duiveland, de voorzitter en de secretaris van den N.J. K., de heeren Hans en Van de Hout, de voorzitter der eerste A.P., de heer E. W de Jong, alsmede de vertegenwoordigers van de besturen der zuster-organisaties in den lande, aangesloten bij den N.J. K.

49

Sluiten