Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook zou men gaarne tot de eere-gasten gerekend hebben den oud-voorzitter, den heer J. W. Helmer, die in moeilijke dagen van de A. P., toen zij door onderlinge twisten verdeeld was, de leiding op zich had genomen. Helaas was hij door ziekte verhinderd, eene ziekte, die later door den dood gevolgd is.

In den loop van den avond bood de voorzitter van de A.P. aan elk der twee stichters, namens de vereeniging, een zilveren gedenkpenning aan, hen daarbij niet alleen huldigend als de grondleggers, maar ook voor hunne verdere verdiensten. Wat betreft de heer Wierdels wees hij er op, dat deze den journalisten altijd een goed hart heeft toegedragen, getuige zijn aandeel in de tot stand koming van een minimum-salarisregeling voor de leden van den Kring. En van den heer Tersteeg getuigde hij, dat deze als voorzitter, het gezag van de vereeniging naar buiten gevestigd heeft en met stevige hand de A.P. bestuurde.

Door de goede zorgen van de feestcommissie werden de aanzittenden den geheelen avond, zonder onderbreking, op 't aangenaamst beziggehouden. Er was een zeer afwisselende en rijkvoorziene Vermaal- en Vermaaklijst, versierd met de portretten van tal van A. P.-leden, terwijl o.a. de drie leden van het dagelijksch bestuur daarop door de vaardige hand van Van Vlijmen in carricatuur waren afgebeeld. De

Sluiten