Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goochelaar Abd-El-Sil-Va en het Siameesche tweelingpaar met hunne Impresaria traden op, en, niet te vergeten, na twaalven, eenige leden van het Vereenigd Tooneel, waaronder onze oud-collega, de heer Verbeek, directeur van dat gezelschap, die zich hiertoe bereid verklaard had uit oude kameraadschap. Er was een aardig Tafelreglement „De Veertien Artikelen" (Vrij naar Wilson), alweder geïllustreerd: en er waren leuke tafelliedjes. En de tafelpresident, collega Schotting, leidde den avond op zijne goedronde wijze. De klap op den vuurpijl was, dat hij ten slotte kon meedeelen, dat er, ondanks de aanzienlijke uitgaven voor het feest, nog f 300 overschoot voor de Weerstandskas van den N.J .K. En ten slotte vonden de aanzittenden na de laatste verpoozing in de zijzaal waar gelegenheid was tot dansen bij de muziek van een jasz-band, ieder op hun plaats een grooten geruiten zak met allerlei verrassingen. Wat de feestcommissie gedaan had was waarlijk een wonder, en zoo vertolkte de Voorzitter der A. P. zeker aller gevoelens, toen hij de leden van de commissie hartelijk dank zegde voor al hun werk, en, uit naam van het bestuur, aan elk van de zes eene bronzen plaquette als herinnering aanbood.

We zouden niet volledig zijn, voor zoover dit ovezicht van de feestviering daarop aanspraak mag maken, als wij niet vermeldden dat de secretaris en de penningmeester, collega's

51

Sluiten