Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

OORSPRONKELIJKE WERKEN

BANA (Marie)

Voorrre/fcJters/eipe in donker Afrika, deze in Afrikaansch-Hollandsch geschreven roman Is zeer aantrekkelijk, niet het minst uit volkskundig oogpunt.

BANNING (H.) Al de boeken van dezen schrijver zijn goede volkslectuur.

Aan de Oevers van den Rijn — De Beeldhouwer en zijn Dochter — De Beeldstormers van 's Hertogenbosch >—> Betje de Naaister — Cecile — Distels en Doornen — Drie Eeuwen geleden — Elsje — De Familie Walker — De Heks van de Amersfoorter Heide — In 's Levens Maalstroom — Het Klaverblad — Kleine Verhalen en Kerstvertellingen — Ko Folkes — Een Man van den ouden Stempel — Misdaad en Wroeging m Oude Kennissen — Sprokkelingen — Strijd en Overwinning — Twee Zusters ~ Uit het Verleden ■— Uitstapjes in Nederland,

BARBAROSSA onder dezen naam schreef J. Schröder

Dagboek van een Amsterdammer, soms geestig, meestal een beetje grof-grappig en altijd anti-Duitsch. Een dag Poilu, een verheerlijking van den Franschen soldaat. Barbarosserie en Journalistieke Rolmops in den trant van het Dagboek.

BASTIAANSE (Wilhelm Ange Francois) Geboren te Utrecht, studeerde in de Nederlandsche letteren en werd daarin leeraar. Natuurlijke en toch zeer verzorgde poëzie; Natuur en Leven — Gedichten — Zomerdroom.

Interessant, ook om zijn eigen werk te doorgronden, is De Techniek der Poëzie. Ook gaf hij een Overzicht van de Ontwikkeling der Neder/. Letterkunde, waarin nogal uitvoerige beschouwingen staan over de opeenvolgende stroomingen.

BECKX (J. C. M.)

schreef als Kapelaan het boek, voor iedereen, Twee Wegen.

BECKX (A. H.)

De Roof van St. Pieters erfgoed, voor katholieken.

BEEN (Johan) Schrijver van neutrale Jongensboeken.

De Avonturen van een Stadhuisklerk — De Pleegkinderen van den Veteraan — Maarten Tromp — De Tocht naar Paradijsland — Om een Keizerskroon — De drie Matrozen van de Rugter — Een Reiskameraad uit de 17e Eeuw — Spekkie — Een Scheepsjongen — De Ring en de Lamp behooren tot de beste.

BEER (Taco Hajo de) Geb. te Maarssen 1838, overl. te 's Gravenhage 1923, was achtereenvolgens leeraar aan de H. B. S. van Goes, Breda en Amsterdam. Na zijn eervol ontslag wijdde

Sluiten