Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

21

„bombario" en de rijm-manie van zoovele rederijkers, tegen wie hij stand neemt met zijn rijmlooze verzen. i;*

BENIMA (Cornelis)

schreef Caleidoscoop, een kritiek op maatschappelijke toestanden. Beschrijving van een hartstochtelijke aanranding eener jonge vrouw, door een tooneeldirecteur. Afgekeurd. Literair beneden alle peil. De Haring, een kijkje op het kazerne-leven. Minder geschikt.

BERDEN (M.)

Kamers met Nachtramper.

Eenige komiekerige en humoristische schetsjes van de onschuldigste soort.

BERGMANN (Anton) Geb. te Lier 1853 en aldaar overleden in 1874. Studeerde in Gent en Brussel, waar hij als advokaat promoveerde. Hij vestigde zich toen in zijn geboorteplaats. Bergmann stond bekend als vurig flamingant en was bovendien een voorvechter der liberale beginselen; hij schreef onder het pseudoniem Tong.

Zijn beste boek is Ernest Staes, dat zich onderscheidt door frisschen humor, geest en gevoel, fijnheid van teekening en losheid van stijl. Het beleefde vele herdrukken en werd ook in Noord-Nederland veel gelezen. Behalve dit verhaal schreef bij nog Twee Rijnlandsche Novellen — Verspreide Schetsen en Novellen. Een vroegtijdige dood maakte kort na het verschijnen van Ernest Staes een einde aan zijn leven.

BERKEN (Tine van) zie Witmondt—Berkhout.

BERKHOUT (Franc L. B.)

Ludovicus, de Tragedie van een Verlorene. Het lijkt bijna een voortzetting van Brusse's Boefje, die nu een volslagen boef wordt en aldoor dieper wegzinkt. Om zijn'fel realisme, weerzinwekkende toestanden en schaamtelooze taal is dit minstens zeer ernstig voorbehouden lectuur.

BERTRAND (H. en A.) bewerkten buitenlandsche romans tot volks- en jeugdlectuur :

In Dienst van den Kroonprins — Voor Koning en Vaderland — Lambert Hadewart — Eindelijk Gesnapt — Gefroow aan den Koning ■— De Dragonder van den grooten Keurvorst — De groote Koning en zijn Recruut verdienen aanbeveling.

Sluiten