Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

23

Over het algemeen heerscht in zijn werken een zeer godsdienstige en vaderlandslievende toon. Zijn bruiloftszangen zijn hartstochtelijk en sterk erotisch gekleurd.

BLANKENBRUIN (Jhr. Frederik) onder dien schuilnaam verscheen:

Saliman. Een [verhaal van Indisch Leed — Praatjes over liefde en liefdekruid. Walgelijke beschrijving eener bevalling. Geen bruikbare lectuur.

BOCK (Eugène de) geboren te Antwerpen 1889. Hij is uitgever („De Sikkel".)

Deze Vlaming schreef Jeugd in de Stad. Geen aanbevelenswaardige lectuur, dit boek over kroegloopen, kwajongensstreken en omgang van meisjes met losse studenten en kantoorjongens. Flauw en sensueel.

BODDAERT (Marie) Geb. 1844, overl, 1916, was gehuwd met Jbr. Gelderman,

Zij gaf gedichten uit en een verhaal uit de 13de eeuw, nml. Roswitha, dat als premie van het „Nieuws van den Dag" uitkwam en zeer dichterlijk is geschreven. De inhoud is goed. Sturmfels is de overigens goede geschiedenis van een buiten-echt geboren kind. De Schipper van de Jacomina — Frans en het Geheim — Op Wendehuis — Prins Almanzors Makker zijn voor de jongeren.

BOEKEN (Hendrik Jan) Geb. te Amsterdam in 1861. Leeraar in de klassieke talen aldaar en te Hilversum. Zijn vers is goed, maar weinig ontroerend. In onze literatuur is hij een eenzame, ofschoon verscheiden bundels zijn gedichten, in den woordkunstenaarstrant van 80, herbergen.

Van Goden en Menschen — Helena (een dramatisch gedicht) — De historie van Floris en Blanchefioer — en de verzenbundel Aan mijne Vrouw. Zijn Dante-vertaling in proza beantwoordt niet geheel aan de verwachting, staat zeker ver beneden die van Kops O. S. F.

BOEKEREN (Prinse Koopmans van) Geb. te Groningen 1832, overl. te Leiden 1896 was predikant in verschillende plaatsen het laatst te Leiden.

Hij schreef kinderboekjes en kinderpreeken en ook eenige romans voor volwassenen onder psdn. Frans Tinarlo.

De oude Tolbaas — Schoenen op Keur — Knutselwerk — Een Weduwe met negen Kinderen — Strooiavonden — De Schepen van Doornekamp — Graaf Gerrit van Groenestein — Jan Koster — De Graaf de Monte Christo — De Veldwachter van Latenteer — Vóór en na de Pauze ~ Robbert de Moor — Kappipo — Jurriaantjes — Geertruid.

Sluiten