Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Zijn verhalen reiken niet hoog maar zijn gezellig, soms zeer geestig en streng zedelijk. Veel opzien baarde het door hem gepubliceerde Friesche verhaal Oera Linda Bock, dat volgens zijn bewering een door hem gevonden eeuwen-oud document moest zijn, maar latei geacht werd door hem zelf. te zijn gemaakt.

BOELEN (Hendrik Theodorus) geb. te Amsterdam 1825, overl. te Bussum 1896. Hij was cargadoor en scheepsreeder, en schreef onder psd. N. Donker.

Onder de Menschen — Twee Neven — Een Parelsnoer — Eind Goed al Goed. Vele novellen in tijdschriften en jaarboeken, alsmede twee drama's. Gravin Olga en haar Lijfeigenen — Maria van Utrecht, weduwe van Oldenbarneveldt. Zijn boeken zijn goed en werden gaarne gelezen in zijn tijd.

BOER (J. W. de) jong Rotterdamsch schrijver,

schreef De Kolk in de Kreek (de Kreek is het levensbegin en de Kolk, hier de liefde, waarin een stuurlooze jongen wordt opgezogen). Niet goed; evenmin als De Gek, van een officier die een meisje van de straat laat beschaven om haar te trouwen. Stoffeering: vuilbekkende soldaten, rare officieren, verleidende meisjes — Solaes, geschiedenis van een zielsziekte, soms zeer zwoel, de taal is bijna niet te verstaan, ofschoon er ook bladzijden zijn vol prachtige lyriek. Ras, Het Nachttij der Runia's. (Roman van een geslacht der Zee-Friezen.) Het is weer in bijna diezelfde wilde en opgezweepte taal geschreven als „Solaes" en zeer moeilijk te verstaan.

BOER (J. L. de)

De Erfgename van de Doorwerth. Een realistische beschrijving eener liefde, vervelende theologische gesprekken tusschen een Jezuïet en een Mennist.

BOGAERS (Adrianus) 1795-1870. Advokaat in 1811. later tot in 1853 plaatsvervangend voorzitter der arrondissements-rechtbank te Rotterdam. Wegens toenemende doofheid nam hij ontslag en wijdde zijn leven aan de letteren.

~ Zijn meest bekende gedicht is De Tocht van Heemskerk naar Gibraltar, dat doet denken aan „De Overwintering op Nova Zembla" van Tollens, wiens navolger in de kunst hij trouwens was, zonder diens godzalige zelfgenoegzaamheid. Zijn stijl is keurig afgewerkt zonder verlies van natuurlijkheid.

BOHL (Joan) Geboren te Zierikzee in 1836, overl. in 1909 te Amsterdam, waar hij als advokaat gevestigd was. Hij schreef o. a.:

Oom Adriaan — Najaarsbladeren en als C. Ager kwam hij voor den dag met Koningin Bertha. Deze verhalen zijn allen doordrongen van katholieken geest, maar tegenwoordig ongenietbaar wegens hun boekentaal en onmogelijke dialogen.

Sluiten