Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Ongeveer in al haar boeken treedt de protestantsche op den voorgrond; streng zedelijk maar partijdig, wellicht onbewust, is zij bijna altijd; waar zij een karikatuur maakt van Kerk en katholieken en hun geloof, hebben wij dat aangeduid.

BOUDIER-BAKKER Geb. te Amsterdam 1875 was eerst onderwijzeres, na haar huwelijk met den postdirecteur Boudier heeft zij eerst in Aerdenhout gewoond, thans woont zij in Vianen. Behalve novellen in verschillende tijdschriften, die later gebundeld werden, schreef zij een aantal romans, waaronder:

Her beloofde Land — Verleden —1 Armoede, familie-roman (zeker voorbehoud) — Bloesem (kinderschetsen) i— Grenzen — Ongeweten Dingen (zeker voorbehoud) — Een dorre Plant — Her Spiegeltje (voor menschen met ervaring) Aan den Overkant (van een huwelijk in andere kringen, dat ongelukkig dreigde te worden) — Zorgen — In de Engte (korte schetsen van benepen levens) !— Machten —• Blijde Geboorte (kerstverhalen zonder godsdienst) — Kinderen (kinderschetsen) — War komen zal — De Straat. — Zij schreef ook De Moderne Vrouw en haar Tekort (tegen overdreven emancipatie). Haar beste werken zijn Armoede, Her Spiegeltje en Kinderen. Ook werd een tooneelstuk van haar Vier/eden eenige malen opgevoerd.

Mevrouw Boudier—Bakker behoort tot onze meest gelezen en populairste schrijfsters, Zij heeft een goeden stijl — dien men echter niet „literair" vindt, een scherpen blik op uiterlijke en innerlijke dingen en vooral een juist typeeringsvermogen, waardoor haar personen voor onze oogeri" als levend staan. Zij weet ze ook psychologisch uit te beelden. Hoewel zij volstrekt niet behoort tot de auteurs, die van hun mannen en vrouwen verlangen dat zij zich ondanks de „conventioneele moraal" uitleven, teekent zij toch toestanden, die haar boeken voor vele volwassenen zelfs voorbehouden maken. Maar een slecht boek schreef zij nooit. In het schilderen van kinderlief en leed is zij bijna onovertroffen. Er zijn ware juweeltjes onder haar kinder- schetsen.

BOUTENS (Peter Cornelis) geboren te Utrecht 1870, waar hij promoveerde in de klassieke letteren.

Het meest bekend door zijne na-dichting van Beatrijs. Hij gaf menig verzenboek uit: Verzen — Praeludiën — Stemmen — Zomerwolken — Sonnetten (waarin hij sterk herinnert aan Hélène Swarth) — Carmina — Veroefen Liedjes, enz. Men dringt niet gemakkelijk door tot het innerlijke en den zin van zijn droomerige gedichten. Van hem hebben wij ook vertalingen van Aischylos, Sophocles, Plato en uit moderne talen.

BOUTERSE (Sara) tegenwoordig mevrouw Oudsteyn-Bouterse, schreef in 1914 In troebel Water, een somber en pessimistisch romannetje van

Sluiten