Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Jonker Sicco — Uit en Thuis met de Tromp — Rugter's Afrikaansche Reis — Een kritiek Oogenblik ** Met z'n Drieën.

Hij bundelde Marineschetsen, genaamd de «Camera Obscura", voor den zeeman. De Rooie en andere Marineschetsen •— De Mottige en andere Marineschetsen zijn niet voor de jeugd, ook niet Verschillende oude Heeren, waarin sprake is van bastaardkinderen.

BUREN SCHELE (Anne Diederik van) geb. te Amsterdam 1874. overl. te Amerongen 1901, was tabaksfabrikant en woonde later ambteloos in Amerongen, waar hij verscheiden romans schreef:

Magdalena Moons of het Beleg van Leiden — Her Slot van Vollenhoven of Vrijheidszin en Heldendeugd — De Roovers in de Rotsvesting of het Meisje aan de Arno — De Angelsaksische Bruid of de Veldslag aan de Monden van den Rijn — De Rinaldo van het Noorden of de Rooversbruid — Adolfvan Gelder — De wilde Jager. — De sensationeele dubbele titels toonen voldoende aan hoe de romans van dezen vruchtbaren veelschrijver geheel uit den tijd zijn. Ook zijn antipapisme, gebrek aan historischen zin en langdradige, zwaar op de handsche stijl maken zijn boeken volkomen ongenietbaar.

BURG (Marie) katholieke schrijfster leverde een heele reeks bewerkte boeken voor de jeugd:

De Man van den Vuurtoren — De Verloofde van den Romein — De kleine Hertog — De goddelijke Kindervriend — Ver van Moeder — De geheimzin' nige Hut — Tebaldo — Op de Luneburger Heide, enz.

BURG (Emma van) zie Bijvoegsel

vertelde in Isola Bella van de liefden der eilandbewoners op Texel, en het is een verhaal dat wij ten sterkste ontraden evenals De Voorgeschreven Weg.

BUURMAN (H. C.) schreef eenige zeer romantische verhalen, waarin echter details voorkomen, die de lezing ernstig voorbehouden maken.

De Liefde van een Dweper — De verdwaalde Anarchist — Bohemien-woning.

BUSKEN HUET (Conrad) in den Haag geboren 1826, plotseling overleden te Parijs in 1886. In 1851 beroepen tot predikant bij de Waalsche Gemeente te Haarlem, vroeg hij wegens zijn afwijkende denkbeelden in 1862 ontslag en werd redacteur bij de „Haarlemsche Courant". Hij nam deel aan de redactie van „De Gids". Door een oneerbiedig stukje met koningin Sophie als hoofdpersoon, was hij gedwongen uit de redactie te treden en Potgieter ging met hem mee (1864).

Sluiten