Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

43

dat soms zelfs ziekelijk wordt — Her vervloekte Geslacht huldigt te sterk de noodlotstheorie — Nederlandsche Sagen en Legenden en Overijselsche Sagen geven prettige lectuur — Ver van de Menschen, het verhaal van een Overijsselschen boer, die de voorvaderlijke hoeve tracht terug te krijgen door ingespannen arbeid.

COHEN-DE VRIES (P. J.)

schreef de fijne boekjes Uit de Schoot geklapt — Kinderen uit mijn Klos. — Bont Allerlei, is een kleuterboekje — als nagelaten werk is nu juist verschenen: Hef Sprookje van de witte Hei, dat als haar vroegere boeken — Jan Jop — Vacantie ~ Vriendinnetje ■— Vreemd Eendje in de Bijt — Kleine Miemven groote Kees, goede kinderlectuur is. COLLEM (A. van) geboren te Rotterdam in 1858. Hij is geen groot dichter en zijn communistische propapandageest doet zijne kunst geen goed. Als Israëliet verontwaardigd over de Jodenvervolgingen in Rusland gaf hij uit:

Russische Melodieën; verder Van Stad en Land — Liederen van Huisvtijt — drie bundels Liederen der Gemeenschap met tusschenruimten van telkens twee jaren en daar tusschen door Opstandige liederen, een prozagedicht: — Hef Wonder — Van God en van de Natuur, dat godsdienstig verkeerd is.

CONSCIENCE (Hendrik) te Antwerpen geboren (1812) uit een doodarm gezin, ontving aanvankelijk gebrekkig onderwijs, maar werd later, aangespoord door zijn stiefmoeder, hulponderwijzer. Hij begon eerst in 1836 te schrijven en was spoedig beroemd. De Belgische Regeering erkende zijn talent en vaderlandsliefde door hooge en loonende betrekkingen.

Zijn historische romans, zijn vertellingen uit het gewone leven zijn echte volksboeken en worden nog altijd veel gelezen. Men kan al zijne boeken elkeen in handen geven, doch Houten Clara — Schandevrees —• De Minnezanger en De burgers van Dadingen, een hekeling van de kleingeestigheid eener kleine stad (Kortrijk) beschouwe men niet als lectuur voor kinderen.

De Arme Edelman — Avondstonden — De Baanwachter — Baas Ganzendonk — Batavia — Bavo en Lieveken — Bella Stock — Blinde Rosa — De Boerenkrijg .— De Burgemeester van Luik ■— De Dichter en zijn Droombeeld —• Een O te veel — Everard 't Serclaes .— Gekkenwereld — De Geldduivel ■— Gelden Adel — Het Geluk van Rijk te zijn — Moeder Job — Moederliefde — De Oom van Felix Roobeek — De Omwenteling van 1830 — De Plaag der Dorpen — De Minnezanger — Rikke-tikke-tak — De Schat van Felix Roobeek — Simov Turchi — Siska van Roosmalen ■—' Slachtoffer der Moederliefde — Een Stem uit het Graf — Twee Vrienden — Een Uitvinding des

Sluiten