Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Duivels — Valentijn — Een verwarde Zaak — Het Wassenbeeld •— Wat een Moeder lijden kan — Eene welopgevoede Dochter — Het Wonderjaar — Het IJzeren Graf — Een Zeemanshuisgezin -* Ziekte der Verbeelding ~ Menschenbloed — De Loteling — Levenslust — De Leeuw van Vlaanderen ffj Lambrecht Hensman — Een Kwaal des Tijds — De Koopman van Antwerpen — Kerels van Vlaanderen — De keus des Harten — Koning Orionde — Jacob van Artevelde — Hoe men schilder wordt — De jonge Dokter —• Hlodwig en Clotilde — Goudland — Goed Hart — Gerechtigheid van Karei van Gelder — De Geschiedens mijner Jeugd — Geschiedenis van België — Graaf Hugo van Craenhove ~~ De Gierigaard.

COOPLANT (A.) zie Prins (Ary)

COORNHERT (Dirk Volkertsz) geboren te Amsterdam 1522, gestorven te Gouda 1570. Plaatsnijder te Haarlem, later notaris en secretaris der stad.

Zedekunst dat is Welleoenskunste en zijn Gedichten hebben alleen belang als historische documenten van zijn tijd en van zijn geestesrichting, die totaal onafhankelijkheid was van eenige kerkelijke leer.

CORR (Ellen)

Deze schrijfster schreef Van het tere Begijntje in den trant van Timmermans, het is heel aardig, ofschoon wat sentimenteel.

CORT (Frans Jozef de) geboren te Antwerpen 1834, overleden te Brussel in 1878, waar bij secretaris was bij den auditeurgeneraal van het militair gerechtshof.

Het beste dat hij dichtte is vereenigd in Liederen. Meestal genre-stukjes in verzen, vrij van alle rhetóriek, verrassend van eenvoud en zuiver van taal.

COSTA (Isaac da) geboren uit een joodsch portugeesch geslacht in 1789, overleden in 1861, promoveerde te Leiden in de letteren en in de rechten. In 1822, onder invloed van Bilderdijk, werd hij gereformeerd protestant.

Hij was fel gekant tegen de Fransche Revolutie en streed tegen dien Geest der Eeuw. Zijn politieke Tijdzangen zoowel als al zijn andere poëzie kunnen den ernstigen lezer, trots de soms wat gezwollen taal en geforceerde beeldspraak, nog bekoren. Verder noemen wij zijn episch gedicht Hagar, waarin hij de geschiedenis zingt van het Arabische volk, en het leven van zijn boezemvriend De Mensch en Dichter Willem Bilderdijk, dat zonder twijfel veel belangrijks geeft, maar onwillekeurig te veel beïnvloed is door vriendschap en bewondering om volkomen onpartijdig te zijn.

Sluiten