Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WEHKEN

47

Zijn personen zijn godsdienstig, zij zondigen maar hij vermeit zich niet hun zonde uitvoerig te schilderen. Later onderging Cremer den invloed der moderne beweging in den hervormden godsdienst en maakte er eenigszins propaganda voor. Hij publiceerde ook eenige groote romans maar deze staan beneden zijn dorpsvertellingen. Hij miste de gaaf om de gebeurtenissen te leiden, in elkaar te passen, uit elkander geleidelijk te doen voortvloeien. Kleinkunst was zijn' genre en hierin leverde hij veel goeds en moois, dat de vergetelheid niet verdient, waarin zijn werk min of meer is geraakt.

In de laatste jaren van zijn leven hield hij zich veel met sociale vraagstukken op, waarvoor hij in zijn romans beproefde te strijden. Zij zijn de volgende: Anna Rooze, dat voor zijn meesterwerk door gaat, veel moois, maar ook veel langdradigs bevat en door de overmaat van personen en handelingen verwarring wekt. — Dokter Helmond en zijne Vrouw — Fabriekskinderen — Hanna de Freule — Daniël Sils — Bella Roel — Wbufer Linge — Tooneelspelers. Ook een tooneelstuk is door hem geschreven Emma Berthold, dat echter niet" veel succes behaalde bij de opvoering. Zijn Pauwenoeerke en Kruuzemuntje worden als de beste onder zijn Overbetuwsche Novellen beschouwd.

DAALDER (D. L.)

Oude Verhalen, bekende, uit het midden-Nederlandsch vertolkte en sterk' gewijzigde verhalen: Floris en Blancefloer en De Wonderlijke Geschiedenis van Ferguut, die toch eigenlijk alleen nog maar in het oude oorspronkelijke taaleigen kunnen behagen.

DAM (Bram van) zie Apèl

DAM (Jules van) maakte detective- en griezelromannetjes voor de Marabesco-serie.

Her verlaten Huis ■— Her Lijk zonder Hoofd — De ontsnapte Spion — De Jacht naar een geheim Staatsstuk — De gevloekte Toren — De tweemaal gestolen Brieven — Hypnose, phantastische verhalen van ongekende machten. De Avonturen van den Man met het zesde Zintuig — I Opzienbare Onthulling — II De Doodenschilder, Het is allergewoonste sensatie-lectuur.

DAUTZENBERG (Jan Michiel) 1808—1869 Aanvankelijk onderwijzer te Heerlen, waar hij geboren was, vestigde hij zich later in België, waar hij een vurig strijder werd voor de zuivere taal,, een strijdbaar flamingant. Van hem verschenen Gedichten en Nagelaten en Verspreide Gedichten, die nóg belangstelling* verdienen.

DAVIDS (S. J.)

Het Geheim van freule Verhaeff — De Man met de Pels en verdere avonturen van detective Jackson. Het zijn vreeselijk onwaarschijnlijke speurders» verhalen, die overigens voor de jongeren ook niet geschikt zijn.

Sluiten