Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A6

OORSPRONKELIJKE WERKEN

DECKER (Jeremias de) in 1609 te Dordrecht geboren, overleed in 1666 te Amsterdam.

Hij ontwikkelde zich zelf in nieuwe talen en latijn, hij stond bekend als heftig anti-paapsch.

Een hekeldicht De Lof der Geldzucht — Puntdichten, vertalingen uit bet latijn enz., hebben voor ons weinig waarde meer.

Maar Goede Vrgdagh of het Lgden Onzes Heeren Jezus Christus bevat prachtige passages, die men moet lezen.

DEKEN (Aagje) geboren te Amsterdam in 1741, overleden inden Haag 1804, medewerkster van Elisabeth Wolff, met wie zij, nadat deze weduwe was geworden, steeds samenwoonde. Zie bij Bekker (Elizabeth).

Aagje werd in het collegianten-weeshuis opgevoed, trad in dienst bij de dichteres Marie Bonk, die de liefde voor de poëzie bij haar aanwakkerde en weldra haar trouwe vriendin werd. Na haar dood in 1772 gaf Aagje beider gedichten uit in een bundel Stichtelijke Uren, dien men niet meer leest.

DEKKER (C. M.)

Schetsen uit de Gevangenis, ■van een godsdienst-onderwijzer in de strafgevangenis te Scheveningen, zeer geschikt boekje voor reclasseeringsambtenaren en anderen, die belangstellen in sociale vraagstukken.

"DEKKER (Maurits)

Doodenstad, Schetsen uit de Gevangenis, de schrijver vertelt van zijn verblijf in de gevangenis en kankert tegen de overheid omdat ze dit logement niet wat meer confortabel inrichtte. Te vergelijken met het voorgaande.

DEKKING (Henri) geb. 1874, talentvol voordrager, spaarzaam tooneelschrijver, hoofdzakelijk journalist,

schreef Winterkoninkje (speelt iri een achterbuurt van Rotterdam) — Getroffenen — Op Dwaalwegen — De Glazen Graaf (verleiding van een meisje), die, om de toestanden, welke realistisch worden uitgebeeld, voorbehoud zeer gewenscht maken, vooral het eerste, waarvan de rauwe inhoud nergens toe dient.

DELANG zie Hofker.

DELFT (A. van) Als kapelaan schreef hij voor het tooneel :

Saul en David — Tarcisius — De dorre Boom — En hij vertaalde Divina Commedia van Dante, over welk kosmisch gedicht hij eigenaardige en te overwegen denkbeelden ten beste geeft.

iOENDER (J. F.) Een jonge Vlaming vertelt, talentvol, van Ellende uit den oorlogstijd.

Sluiten