Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

OORSPRONKELIJKE WERKEN

gekibbel van een getrouwd paar, waarvan de vrouw zenuwpatiënt is, en in een gesticht wordt opgenomen.

Bij voorkeur kiest Emants wezens op de grens van waanzin tot onderwerp zijner studie. Gelukkige huwelijken zijn voor hem onbestaanbaar. Emants is een zeer gevaarlijk schrijver en men late zijn boeken aan hen, die van den inhoud kennis moeten nemen.

ENGELBERTS (L.)

Deze schrijfster onder de letter L.E. schreef aantrekkelijk. Silhouetten, verhalen uit de 18e eeuw, opgebouwd uit oude familie-papieren — Onder de Republiek en Levensbeelden zijn ook schetsen uit het verleden. In De Sterkste teekent zi) Reimira van Goldstein, een flinke vrouw, die huwde met den wilzwakken Allard van Bochoven "in 1234, en goed zorgde voor huis én kinderen. — Friesch Yagke, van een 17 jarig meisje (een historisch persoontje) dat heimwee krijgt naar haar frieschen geboortegrond, de opvoedende tante, gravin Schlippenbach, verlaat, en eenzaam wonen gaat, totdat men haar ten huwelijk komt vragen. Alles goede lectuur.

ENGERS (A.)

Peccaoi? . , . Roman uit het Haagsche Leven. Pleidooi voor homosexualiteit. Verboden.

ERENS (Frans) geboren te Schaesberg 1857, is redacteur en medewerker van „De Nieuwe Gids", was eerst jurist en griffier, leeft nu ambteloos in Heerlen. Hij woonde van 1880—'83 in Parijs en bestudeerde de moderne Fransche literatuur. Hij legde zich vooral toe op critieken en letterkundige essay's en toonde een fijnen, latijnschen geest, die zeer suggestief werkt. Hoewel Erens katholiek is en in vele van zijn opstellen en studies op zeer stellige en soms schoone wijze van zijn geloof getuigt, is hij toch wegens zijn groote, niet altijd goed gemotiveerde bewondering voor moderne schrijvers o.a. Baudelaire, van Deyssel (in diens „Kleine Republiek") met eenige voorzichtigheid te aanvaarden. Hij huldigde te veel het principe der onafhankelijkheid van kunst en moraal.

Dansen en Rhgtmen — Literaire Wandelingen — Gangen en Wegen — Toppen en Hoogten — Vertelling en Mijmering. Hij vertaalde ook in mooi rhytmisch proza: De Bekentenissen van Sr. Augustinus (de 2e druk is veel beter dan de eerste, waarin tal van vertaalfouten staan) — Gevangenissen van Silvio Pellicq — De Navolging van Thomas a Kempis — Ruysbroec's Sieraad der geestelijke Bruiloft.

Veel belang stelt hij evenals zijn vrouw, Sophie Erens-Bouvy, in mystieke

Sluiten