Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Als de Sinclair schreef hij De van Berkels en hun Vrienden, prettige humor De Griffier van Peeurijk, dat om eenige situaties niet voor de jongeren is .— Ridder Knol, geestige teekening van parvenus in een aristocratische omgeving — Leugens, een echtpaar beloofde elkaar altijd de waarheid te zeggen, hetgeen bijna op echtscheiding uitliep. De H. Ignatius wordt even gelasterd. — Clara's Huwelijk, met hindernissen, gezocht en wat grof — Het Noodlot van Lucas Absdale, van een man, die de gedachten van anderen ziet en daardoor in ongelegenheid komt — Da Ontdekking van Joost Gelderop, een oorlogsverhaaltje — Om Papa's Principe, een geestig verhaal van examen-bedrog — De Krach van Renswoud — Sancta Musica, de verhouding van een muziek- ■ leeraar tot de meisjes-leerlingen is niet in orde — De driedubbele Vrouw, van een meisje dat zich driemaal vermomt om voor haar onhandigen verloofde een positie te vinden — Baron Selderie, een paar minder nette situaties — Pension Vink — Villa Caprifolio, geharrewar met de buren — Het Loon der Braven, is een naargeestig envalsch boek met een af te keuren moraal. In de Pocus-serie vindt men korte verhaaltjes als; Mijnheer Focus als Hypnotiseur, als Globe-trotter, als Meid-alleen. Alleen de Mixed-Pickles geschiedenis, waar iemand (Mormoon) met twee vrouwen trouwt, is niet fijn. Geen der boeken van Sinclair kan als jeugdlectuur in aanmerking komen.

FEENSTRA (R.) journalist, gaf twee romans uit, die beslist niet deugen:

Godshonger — Scharrelvreugde. In Goud teekent hij het leven van hebzucht en dieverij in de landen met lage valuta. De roman is met journalistieke vaardigheid geschreven, maar de vanzelfsprekendheid waarop de held met vriendinnetjes omgaat, vraagt eenig voorbehoud voor jongere lezers.

FEITH (Jan) 1874, was verbonden aan het Algemeen Handelsblad en is thans redacteur van de „Indische Post". Hij schreef romans, journalistieke rapportages, jongensboeken en verzamelde karikaturen en spotprenten tijdens en na den oorlog uitgegeven, die in twee banden verschenen.

Hij schreef een slechten roman Zondeval, voor niemand — De levende Mummie, tegen overdreven sport — Een Reis om de Wereld in 40 dagen, in den trant van Jules Verne —> Geheimzinnige Uitvinding of de Toovermacht van een H.B.S. Jongen ft Uit Piet's Vlegeljaren — Uit Piet's Kantoorjaren (Jongensboeken) — Billy. gedenkschriften van m'n Chauffeur, een voorname dame doet den chaffeur schandelijke voorstellen — Aviator, geheimzinnige roman over galvanisch fluidum — Schetsen van een Journalist — Kostwinners —■ Zwerftochten — Oi>er Alles en nog wat, juist als in de drie voorgaande bundels betere journalistieke waarnemingen en schetsen — Her Verhaal van den Dief, sluit aan bij Op het Dievenpad, uit het leven van een Amsterdamschen Rechercheur — Onze Mede-dieren, soms veel te cynisch —■ Het

Sluiten