Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

61

valsche Russische Goud, een goed verhaal om tot behoedzaamheid te manen — Misdadige Kinderen, geschikt voor jeugdleiders — De Dans-Maniek, een satyre op de dansziekte — Op Vleugels naar Indië, goed reisverhaal — Een Week als Vliegmensch, op het vliegveld van Reims — Van waarzeggende Menschen en geluidgevende Huizen, tegen het bijgeloof van zoovele menschen— Het voorwereldlijk Monster, fantastisch jongensboek — Altru en Ego, van twee aan elkaar gegroeide kinderen, chirurgisch gescheiden. Psychologische beschouwingen. Niet voor de Jeugd.

FEITH (Louise)

Het Huis bij den Toren, een boek voor jonge meisjes. FEITH (Rhynvis) geb. te Zwolle 1753 aldaar overleden in 1824. Hij promoveerde in de Rechten te Leiden, was burgemeester van Zwolle, Ontvanger van de Convooien en Licenten, leefde later ambteloos, beurtelings op zijn landgoed Boschwijk en in zijn geboortestad. Een vroom en godsdienstig man, die veel heeft verzameld en gedicht.

Door de Tachtigers fel gehoond; toch gaf Klaas later eene bloemlezing uit zijn gedichten en Dr. ten Bruggencate deed dat nog eens in 1922. Daar was dus wel iets goeds bij. Zijn beide romans Julia (1792) en Ferdinand en Constantie, zijn huilerig sentimenteel en om hun boekentaal ongenietbaar.

FESKENS (Jos) pastoor in Vlaanderen, deed dienst als aalmoezenier der katholieke soldaten, bestemd voor Indië. Daaruit ontstond het boeiend en prettig geschreven reisverhaal.- Op een Troepschip naar Indië.

FIORE DELLA NEVE zie Loghem (van). FLANOR zie Keiler (G.)

FOKKER (Abraham A.) geb. 1862, schreef, behalve leerboeken voor Spaansch (woordenboek) en Maleisch, eenige romans. Hij was ambtenaar in Indië en daarna privaat-docent in Amsterdam.

In 1903 verscheen de roman Heilige Banden en de novellen Moeder zijn. Later het Hollandsch-Indisch verhaal Sienjo en Om het Recht der Liefde. Voor rijpere lezers. Zijn schrijversnaam was Karamati.

FOORE (Annie) zie IJzerman—Junius

FOPPE (Magda)

Als de Knoppen zwellen, aardige schetsjes over kinderen, maar niet voor

Sluiten