Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

67

De volgende kinderwerken zijn door haar geschreven: De Dochter van den Kozak, hist. vertelling uit den tijd'van Catharina I _ De Page van den Baron de Montigng, een verhaal uit den 80 jarigen oorlog - De Genius van het Kransje - Eva Strooveld - De Vrijwilliger, een verhaal over den slag van Waterloo — De Jeugd van beroemde Mannen — Een Surprise, St. Nlcolaas vertellingen - De Jeugd van beroemde Vrouwen - Kruidje roer mij niet ~ Broertjes en Zusjes ~ Het Begin van Jan Willem s leven - Mathilde's Moeder en vele andere vertellingen.

Mej. de Goeje schreef onder psd. Agatha, grieksche vertaling van haar naam de Goeje. Zij werd veel gelezen en was zeer geliefd om haar ongekunstelden gezelligen verhaaltrant. Afgezien van haar protestantsche en eenzijdige vaderlandsche sympathieën is zij een zeer verdienstelijke schrijfster, wier boekjes nog gaarne worden gelezen door jonge, niet al te wijsneuzige meisjes. De Genius van het Kransje en de Dochter van den Kozak zijn het meest bekend en worden nog telkens herdrukt.

GOEVERNEUR (Johan Jacob Antony) geboren te Hoevelaken 1809, overl. 1889, werd doctorandus in de letteren. Hij schreef onder schuilnaam Jan de Rijmer: Gedichten en Rijmen. - Kinder, poëzie - Fabelboek. Op dat gebied het beste dat wij hebben met het werk van Jan Pieter Heye.

GOGH (Anna Kaulbach van) geb. te Velzen 1869. woont sedert haar huwelijk in 1899 te Arnhem. Zij schreef behalve eenige tooneelstukken. die niet veel succes hadden, een groot aantal romans.

Mammon, eeriigszins socialistische novellen - Tragedie, fel liefdeleven - Kleine Menschen - Moeder, die zich afslooft voor hare kinderen, maar ze geestelijk vervreemdt - Rika. fel liefdeleven- Voor twee Levens, vrije liefde-Impromptu's korte schetsen, zelfmoord - De Schuld, twee kleine verhalen die behoorlijk zijn - Getijden: ondergang van Amsterdamsch handelshuis - Opgang De Aoooe Toren, voor dienstweigering - Her Licht van Binnen, blind meisje als een goede genius - Op de Kentering, buiten-echtelijk verkeer - Opgang en het vervolg De Droom, voor volwassenen, tamelijk levendige beschrijving eener bevalling - Zusters, ongehuwde moeder - De Srerfare, overrompelend van passie - Her rijke Leven, voor rijpere lezers, een meisje dat van haar verloofde alles wil weten, zich dan afkeert en drie jaren later weerkeert -

uTT^l' °iet 0Oed " °p DremPel vo1 Geheim' wederzijdsch huwelijksch bedrog - Scheidingslijnen, een bundel geschikte verhalen — Jet Lie de geliefde van Mirabeau, voorbehouden - Liefde die Overwint, prostitutie en zelfmoord.

Liefde en nog eens liefde en niet van de beste soort is het altijd weer terugkeerende onderwerp van mevrouw'van Goghs romans. Zij munt uit door haar

Sluiten