Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

69

Tuberculeus, sentimenteel; bewondering van het katholiek geloof als iets poëtisch en naiefs — Vereenzaamd, enkele kleine verhalen, waarvan sommige roerend van eenvoud; ook hier weer het bewonderen eener religieuze-ziekenverpleegster.

GRAM (Johan) geb. te 's Gravenhage 1833. aldaar overl. 1914. werd eerst opgeleid voor de schilderkunst, ging later over tot de telegraphie en werd vervolgens benoemd tot stenograaf bij de Staten Generaal. Hij schreef onbelangrijke reisherinneringen en kunstbeschouwingen. Schetsen en Novellen verschenen in verscheiden tijdschriften. Hij was een goed voordrager en trad menigmaal voor Nuts- en andere vergaderingen op tot voorlezing zijner eigen stukjes.

Onder één Dak werden vele zijner schetsen ondergebracht — Een Huwelijksreisje — De roode Handschoen — Frans Belmont — Een politieke Tinnengietster — De familie Schaffels — Maurits van Moreelen — Schakels uit één Keten — Een Haagsch Fortuin — Zeven Spruiten. Voor de Jeugd: Tom Tgler in hei Paardenspel — Bonre Schakels — Een ruime Oogst — Mijn Praatstoel.

Gram was van huis uit katholiek, later werd hij afvallig en gaf blijk van zijn gevoelens door de vertaling van „Le Maudit" (De Vervloekte), een afschuwelijk pamflet tegen de katholieken. In zijn overige werken is echter niets van dien afkeer te bespeuren.

GRAS (H.) schreef de onderstaande goede jongensboeken:

De Helden van Waterland — Siem Pompei in België — De Dijk bezweken — Met z'n Beiden — Henk Blik — Boer Laan en zijn Vrienden.

GRAVE (Emiel de) 1872-1903, deze jong gestorven Vlaming schreef eenige goede boeken, voor iedereen.

Door een Poort — Sparrenagels — Brem en Varen.

GROENINGEN (August van) overleed 1890. Hij was onderwijzer in Rotterdam.

Schreef in 1890 den zeer naturalistischen roman Martha de Bruin; zijn nagelaten schetsen werden uitgegeven onder den titel Een Nest vol Menschen. Hij beweegt zich vooral onder de lagere volksklassen. Voorbehouden.

GULDEMONT (Emilie Weggeman) een verwarde geest, die korten tijd katholiek was en toen overging naar de oud-katholieken en met vijandelijke romannetjes de kath. kerk bombardeerde.

Een Joodsch Hoveling — Gelofte van Kuischheid, (Mystiek en Occultisme) — Een Kloosterling — Rome en Utrecht. Verboden boeken.

Sluiten