Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

OORSPRONKELIJKE WERKEN

GUTTELING (Alcx) zoon van den Landraadspresident, geboren 1884 te Bondowoso (Java). Studeerde in de rechten te Amsterdam, maar wegens een sloopende ziekte moest hij zijn studie opgeven. Hij huwde in 1906 en overleed in 1910.

Een Jeugd van Liefde, waarin prachtige verzen, bracht hi) mee ten huwelijk. De gedichten Doorgloeide Wolken, kwamen uit- na zijn dood.

GIJSEN (Marie) werd geb. te Gouda 1856 en woont nu in Schiedam, waar haar broer burgemeester is. In de 80er jaren begon zij kleine novellen te schrijven en grootere romans: Peccavi <— Drie Gratiën — Geheiligd Vuur, die thans zoo goed als onvindbaar zijn, hetgeen niet te betreuren valt. Hoewel niet bepaald slecht, zijn zij toch veel te hartstochtelijk en volmaakt godsdienstloos, terwijl haar stijl stroef en soms zeer onbeholpen is.

Eerst toen Mejuffrouw Gijsen eenige jaren in Berlicum (NoordBrabant) gewoond had, vond zij haar weg, een weg, die haar naar groot succes zou voeren. Zij bestudeerde de Brabantsche boeren en boerinnen niet alleen, maar nam ook de Brabantsche natuur geheel in zich op. Zij kent het dialect alsof zij een geboren Berlicumsche is en drong diep in de ziel van de eenvoudige menschen, wier lief en leed zij voortaan zou verhalen. Zij deed het op zulk een uitmuntende wijze, dat haar verhalen den eersten rang innemen in onze landelijke literatuur. Zij zijn realistisch in den goeden zin des woords. Gelukkig is het geen kinderlectuur. Zij zijn doorademd van een echt katholieken geest. Brord en Hanne, een pleidooi voor drankbestrijding — Hoogev op 1 roeping tot het priesterschap en strijd ~ Een uit Velen, de ellende der mobilisatie — Ongeweten Levens, schetsen en novellen evenals het volgende Uit het Hart van Brabant —> Op Akkermans Hoeve,

H.-P, (L.) Strafschuldigenl vraagt de schrijfster van deze schetsen over de verwaarloosde jeugd en de wijze waarop zij voor het kwaad wordt opgevoed. Het zijn zeer boeiende en leerzame stukjes werkelijkheid, die schrijfster bij uitoefening van haar ambt heeft waargenomen.

HAAN (Jacob Israël de) geboren te Smilde (Dr.) zoon van een rabbijn, broeder van de bekende schrijfster Carry van Bruggen.

Sluiten