Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

OORSPRONKELIJKE WERKEN

deerde in Leiden, was predikant op verscheiden plaatsen, het laatst te Schiedam, waar hij in 1884 overleed. Hij is vooral bekend onder den naam Piet Paaltjens, waarmede hij zijn „academische poëzie" onderteekende — Snikken en Grimlachjes, kostelijke humor, die nooit zal verouderen. Veel van die gedichten bestaat uit regels van toen min of meer beroemde dichters.

Hij schreef nog schetsen en novellen, veelal herinneringen uit zijn jeugd. Zij werden verzameld onder den titel Familie en Kennissen, staan lang niet op de hoogte der Snikken en Grimlachjes, ofschoon ook hier de vriendelijke humorist (die in werkelijkheid een zeer zwaarmoedig man was) om den hoek kijkt. De beste zijn: Mijn Broer je — Hef VernaaZ van Oom Jan — We Gaan den heelen dag Uitrijden —■ Bedorven ;— Een Kerstvertelling,

HEEZEN (Ch. van)

Hef Masker — Anders, twee verboden boeken, die in romanvorm een betoog houden ten gunste der homosexualiteit.

HEGENSCHEIDT (Alfred) geb. 1866. Een der vier eerste redacteuren van „Van Nu en Straks".

In dat Tijdschrift verscheen zijn sonnetten-cyclus Muziek en Leven. Vier jaren later, in 1898, zijn drama in rymlooze verzen Starkadd, dat de geestesrichting der toenmalige jongeren vertolke en zeer werd bewonderd. Ziekten hebben den dichter verhinderd zijn talent ten volle te ontwikkelen.

HEIMANS (E.) w^W^^

Er is een avontuurlijk jongensboek van dezen geleerde, die later met Thijsse zulke mooie boekjes voor natuurvrienden, ouden en jongen heeft geschreven: Hei en Dennen — In de Duinen — In Sloot en Plas — Van Vlinders — In het Vondelpark — In het Bosch — Wandelboekje voor Natuurvrienden.

HELLEN (Max) de schuilnaam des echten schrijvers (dr. M. Huddleston Slater) van den indertijd door Boekenschouw bekroonden roman : Het Parelende Leven.

HERMANNA. Onder dezen naam schreef Mej. A. H. Schlüter boeken voor de Jeugd, die goed werden bevonden:

De Zusjes van de Berkenhoeve ■— Lof Aferfens — Op den Seventop — Kasteel Rompersburgen. En voor ouderen Kinderloos en Mieke.

HERMANS (een schuilnaam van Dosfel.) HERMUS (Cor)

Een Moeder, die dapper haar gezin beschermt tegen de slechte invloeden van den tijd. Hij schreef ook Broeder Johannes, dat heel onschuldig is.

Sluiten