Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

79

Sebastiaan, een ziekelijk gevoelig en lang niet normaal mensch komt bij vergissing als inwoner in een slecht huis terecht. Hij wijst de zonde af, bezoekt het zelfde soort vrouwen in de gevangenis. De schrijver heeft waarschijnlijk willen leeren dat goedheid alles vermag. En dat is waar, maar niet als het de goedheid is van Sebastiaan. Maar zeer weinigen kunnen zoo'n verhaal verwerken. En liefst moest het niemand willen beproeven — Mensch ? keuren wij: om zijn leerstellingen beslist af.

HONIG (Marie) schreef neutrale kinderverhalen:

Her Gezin van den Houtvester — Milüe's Vacantie — Een moeilijk Jaar — Her Huisje aan 'r Wilgenpad — Mies — Van twee Meisjes.

HOOFT (Pieter Corneliszoon) geboren te Amsterdam in 1581,. zoon van den burgemeester der stad, overleden te den Haag in 1647. Van zijn zeventiende tot zijn twintigste jaar reisde hij. voor zijn ontwikkeling in Duitschland, Frankrijk en Italië. Vooral Italië kweekte den kunstenaar en den taalgevoelige in hem.

Zijn blijspel Warenar trok lang de bewondering; de treurspelen Geeraerdt van Velzen en Bato vielen bij zijn tijdgenooten niet in den smaak. Zijne Sonnetten zijn geestig en vloeiend. Zijn prozastijl is kernachtig en door zijn gedrongenheid vaak moeilijk te verstaan.

Zijn voornaamste prozawerk zijn De Nederlandsche Historiën.

Hij had in Leiden gestudeerd in de rechten en werd in 1609 benoemd tot Baljuw

van Gooiland en Drost te Muiden.

En om hem heen op het slot te Muiden. verzamelden zich de kunstvrienden, en vormde zich de bekende Muiderkring.

HOOG (Aletta). Een vruchtbare schrijfster, die al ongeveer dertig.

jaren het jonge volkje van lectuur voorziet, protestantsche en

neutrale en vertaalde of bewerkte en oorspronkelijke.

Een gelukkig Viertal - Koninginnetje ~ Van een eenzaam klein Meisje^ zijn neutraal.

HOOGEWERFF (G. C.)

Jacob Mariens ~ Een Verhaal uit de Zestiende Eeuw. De geleerde schrijver hij staat aan het Nederl. Instituut in Rome (en heeft ook nog geschreven De Ontwikkeling der Italiaansche Renaissance en over de schilderijen van Gerrit Honthorst) verklaart dat de Kath. Kerk vol afgoderij en supersticiën zit. Dat weten wij nu onderhand óók wel, en ernstige ontwikkelde menschen behoeft het niet te weerhouden kennis te nemen van dezen roman, omdat hij zoo bekwaam een beeld geeft van het leven dier dagen.

Sluiten