Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

81

Andere romans of novellen: 'n Zeemansbruid — Overwonnen — Wreed Noodlot — Aan den Leiband — Santa Catharina — Hooger Op Broeder en

Zuster — Zuster Linda — Artistendroom — Een Erfenis van Rouw — ln de Schaduw ~ Grootmoeder — Mimosa — Meisje ~ Grootmoeder — Onder de Palmen en Waringins — Go — Avanti — De Jonker van den Stins — Op valsche Gronden — Moederschap — De dure Tijd — 't Winkeltje — Het Suikerpaleis — Schijnticht e.a.

Over het algemeen kan men zeggen dat de strekking niet kwaad is, maar zij behandelt toch onderwerpen, die haar boeken niet voor jongere lezers geschikt doen zijn. Dat komt ook vaak door de weinig kiesche manier, waarop zij de dingen zegt.

In Avanti bestrijdt zij het huwelijk van een teringlijder; in De Passagiers van de R. is het een echtbreuk en zelfmoord uit wanhoop; in Mimosa het leven van een doordraaier, die een onschuldig meisje heeft gehuwd; in De dure Tijd gaat zij in tegen malthusianisme; in het tweede deel van Go gebeuren vreemde dingen, ofschoon het boek niet slecht is; in het Suikerpaleis worden intimiteiten uit het huwelijksleven niet tactvol te berde gebracht; in Hooger Op en Wreed Noodlot speelt het blinde toeval de groote rol; in Zuster Linda, schending der huwelijkstrouw; in de Jonker van 't Stins wordt ook nog een paar pagina's breed uitgeweid over zijn minder Ioffelijken studententijd. Onder de zes Verhalen van Een Erfenis van R. loopt een enkel minder goed — Overwonnen, alle drie de verhalen gaan over ongeloof en zedelijke afdwalingen. Daar zijn er maar weinig: als Valsche Gronden en Grootmoeder waarop niets valt te zeggen. Een weinig tactloos is bijna alles, en al haar menschen zijn volslagen godsdienstloos. Lectuur, die verheft is het dus niet, maar volwassenen, die niets beters zoeken, kunnen ze zich veroorloven.

HOPMAN (Frits) schrijft kritieken in „De Gids" en liet afzonderlijk verschijnen:

In het Voorbijgaan, schetsen, die van goede opmerkingsgave getuigen en goed zijn — Van de Liefde die vrij wou zijn — De Proeftijd — Nachtwaker. De drie laatste boeken vragen voorbehoud,

HOYER—VAN DER FEEN (Mevr.) meer bekend onder haar schuilnaam M. van Walcheren, won in het begin der zeventiger jaren vele harten door hare romans:

Penserosa, waarin moderne theologie op echt vrouwelijke wijze behandeld wordt, en dat een denkbeeld geeft van wat in geloovige protestanfsche kringen omging, toen de vaste grond als het ware onder de voeten wegzakte — Van Kind tot Vrouw en Zijn Zuster, twee familie-verhalen, waarin de echte vrouwelijkheid en de roeping der vrouw om gelukkig te worden door gelukkig te maken, op aantrekkelijke wijze wordt voorgesteld. De ouderwetsche manier van vertellen en de stijve dialoog ontnemen hun voor het tegenwoordig geslacht veel van de bekoring die zij op onze grootmoeders uitoefenden.

STANDAARD-CATALOGUS 6.

Sluiten