Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

OORSPRONKELIJKE WERKEN

JANSSEN (Lodewijk) Deze Vlaming schreef voor kinderen en eenvoudige menschen.

Arm Grietje — Ark van Noë — In den Schutpenninck — Heideroosje — Het Gouden Hart — Reginald van Valkenburg — De Vagebond — Het Valkennest — Wat een Vader lijden kan — Dat verdoemde Geld — Filips II Hilperic — Koning der Boschjagers — Lauweren en Doornen. De vijf laatste boeken kan men dan beschouwen als volkslectuur; voor de jeugd zijn zij niet.

JAVA (Melati van) zie Sloot (M.) JEHU (Felia'e) zie Wehl (Nanny van)

JOHANNA Onder dezen naam schreef Mevrouw J. C. Hoekvan Staveren een heele bibliotheek voor de Jeugd. Deze verhalen zijn zoo goed als alle berekend op de protestantsche jeugd.

JONATHAN. Onder dezen naam is bekend als de schrijver van Waarheid en Droomen, die tweede „Camera Obscura" Johannes Petrus Hasebroek. Hij werd geboren te Leiden, was predikant te Heilo en het laatst te Amsterdam. Hij legde zijn ambt neer in 1883 en overleed 1896. Zijn andere werken, schetsen en verzenbundels vonden weinig en vinden tegenwoordig géén belangstelling meer.

Studiën en Schetsen — Dichf en Ondicht — Poezg — Windekelken — Nieuwe Windekelken — Sneeuwklokjes — Winterbloemen.

JONCKBLOET (Godfried D. A.) 1848, trad na zijn gymnasiale studiën te hebben voltooid in de orde der Jezuieten. Hij was leeraar, ging voor ziekte naar Davos en na herstel naar Indië. Toen hij vandaar in 1908 terugkeerde bezocht hij weer Davos.

Schetsen uit Davos — Davos Voorheen en Thans — De vergelijking dezer boeken bewijst hoe in de jaren het aanzien en de gezelschapsatmosfeer veranderd is. Hij bundelde zijn gedichten in: Vlindertjes — Uit Eigen en Vreemde Gaarde — Uit Nederland en Insulinde, bevat letterkundige causerieën o.a. over J. Alberdingk Thijm, De Genestet, Broere, Van Meurs, Verweij, Veuillot, Flaubert. Over MultatuÜ, over wien hij in Indië eene studie maakte, publiceerde hij een boek, dat veel stof opjaagde. Studies over Noro Soeroto en Henriette Roland Holst, zeer verdienstelijk. JONCKBLOET (Willem Jozef Andreas) (1817—'85) geboren in den Haag. Studeerde eerst te Leiden in de geneeskunde, maar ging over tot de letteren. In 1847 hoogleeraar aan het Athenaeum te Deventer, later (1854) te Groningen. W$ noemen hem

Sluiten