Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

97

Zijn voornaamste werk is Schetsen uit de Pastory van Mastland. Het is, evenals zijn andere werken, geen samenhangend geheel. Het bestaat uit een menigte kleine verhalen, maar tóch kan men dit boek beschouwen als de eerste der hollandsche dorpsvertellingen. Potgieter stelde de Pastory zelfs boven de Camera Obscura. Zeker is het, dat hij zoowel in deze schetsen als in zijn andere novellen proeven geeft van echt realistische kunst en zonder het zelf te weten een voorlooper was van het naturalisme. Zijn doel was, medelijden voor de armen en misdeelden op te wekken. Jammer, dat hij zijn verhalen onderbreekt door telkens lessen te geven en zelden of nooit vergeet, dat hij vóór alles dominé is.

KOFF (D. J. de)

wil liefde wekken voor Ons Grijs Verleden en hij stelt ons voor aan I. De Schoone Slaapster II. Prinses Theudesinde D3. De Edelste Brederode. Als deze verhalen voor jongere lezers zijn bedoeld, dan wil ik ze ontraden, want het is liefde of verliefdheid wat de klok slaat bij deze onze voorvaderen van het jaar 692, aan het Hof van Koning Radboud. Voor oudere lezers is dat niet erg, maar zij zullen deze geschiedenissen allicht niet interessant genoeg vinden.

KOK (Truida). Van haar kennen wij voornamelijk de volgende goede meisjesboeken:

Vic ~ Flora van Marcksveld — Radi — Eccolien — Loula Almeras —

Kleindochters van Mevrouw Westlandt — Zonneheuvel Free Meerkerk

Treeze — Marietje — Her Parijsche Nichtje — Fransje Elswoudt — Mijn twee Vriendinnen — Drie Nichtjes — Tweelingen — Te Heiveld,

KOKADORUS de bekende volksch-welsprekende en geestige Am-

sterdamsche markt-koopman en politieke tinnegieter M. Linne-

wiel geeft, ingeleid door Jan Feith, zijn „mémoires" met portret.

Op het Amstelveld. Het is te lezen, maar de geest van zijn gesproken woord zit er niet in.

KOO (J. de) 1841 — 1909, de bekende radicale redacteur van „De Amsterdammer" (De Groene) heeft een vermakelijk en geestig tooneelstuk geschreven, dat men niet meer speelt maar met genoegen nog lezen kan:

De Candidatuur Van Bommel Het verscheen onder den pseudonaam Doctor Joris.

STANDAARD-CATALOGUS 7

Sluiten