Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

99

Hij vertaalde drama's van Shakespeare, maar boven zijne vertaling stellen wij die van Burgersdijk, wiens taal het geluk heeft uitdrukkingen van Shakespeare, die in heel modern hollandsch banaal zouden klinken, iets van het origineel te laten behouden.

Ook gaf hij eene vertaling van Lessings Nathan de Wijze, dat ons lijkt te behooren tot de verboden boeken wegens de leer daarin vervat.

KOUBERT (Anna) zie Witmondt-Berken (Tine van) KRAMER (}. C.) schreef een groot aantal graag gelezen jongensboeken, waarop geen aanmerking gemaakt behoeft te worden.

Adriaan Brouwer, uit het schildersleven der 17e Eeuw — De Adjudant pan Generaal Daendela — De Avonturier, lotgevallen van een Amsterdamschen jongen uit de 18e Eeuw — Jan pan Galen — Met Roggeveen de Wereld om — Tot Ridder geslagen — Een Hollandsche Jongen in China ~ Piet Hein — Bange Tijden — Uit den Patriottentijd — Op de Vloot pan Admiraal Verhuell — Dertien jaar Krijgsgevangen — Beleg van Groningen (in dit boek trekt een bisschop ten strijde, hetgeen de jonge lezers wellicht wat bevreemdend aandoet) — De Landverhuizer naar Nieuw-Amsterdam (New-York).

KRAAN (H. J. van der) schreef deze goede jongensboeken:

Kees Koepel — Ouwe Gerr/r — De Stap van den Dokter — Op en aan de Rivier.

KRIENEN (Charles) Een vruchtbaar schrijver van jongensboeken, waarvan de volgende ons heel goed lijken.

Toch Gered — Zijn Belofte trouw — Een Hollandsche Jongen — Zwerver — De Weesjongen in den prooren Oor/op — Pommelman en zijn Pleegkind — Een Hollandsche jongen — Jolige Duimpan — Avonturen pan vier Pretmakers — Twee echte Jongens — Karei Vermeer — Bram — Frank Vrijdag — Prettige Dagen — Uit de Jeugd van Kees Kolving — Verdreven — Zijn Wensch vervuld. .'ï- .ï' ^t

KRUGER (Paul) De dappere Transvaalsche President liet ons zijne Gedenkschriften na, aan H. C. Bredel en Piet Grobler gedicteerd en in 1902 uitgegeven.

KRUSEMAN (Mina) geb. 1839 te Velp (Geld.), overleden 1922 te Parijs, was de dochter van een hoofdofficier van het Het. leger. Zij maakte als zangeres een kunstreis door Amerika en trad toen op, omstreeks 1873, als pionierster in den strijd ter

Sluiten