Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

10$

volgens zijn meening voor een romanschrijver ook niet noodig was. Van Lennep schreef met een ongemeen gemak, en zoo komt het dat hij veel schreef, wat geen waarde heeft. Maar zijn groote verdienste ligt in zijn luimige, ongemeen natuurlijke vertelkunst.

Zijn meest gelukte roman is De Lotgevallen van Ferdinand Huyck, dat elkeen kan lezen en daarmede van Lennep op z'n best leeren kennen. In De Pleegzoon en De Roos van Dekama zegt hij zulke idioten dingen over katholiekenen kerkelijke instellingen, dat hij voor een groot deel verantwoordelijk is voor de dwaze meeningen, die bij andersdenkenden, ook ontwikkelden, zelfs heden nog worden gevonden — Onze Voorouders is meer romantisch dan historisch en Elizabeth Musch is geschiedkundig volslagen onjuist. De zedenroman: De Lotgevallen van Klaasje Zevenster, (die gered wordt uit een bordeel, waarin zij gelokt werd) deed een storm van verontwaardiging over den schrijver losbarsten. Sinds heeft de een den ander nagepraat dat het een verschrikkelijk slecht boek is, wat niet waar is. Voor volwassen lezers kan het er door.

LEKE (van der)

Gevonden, wel te verstaan elkaar, toen zij samen gingen door schoon Vlaanderen. Onschuldig.

LEONHARD (Fr.) schreef meestal over verwaarloosde jeugd en sommige van zijn verhalen en schetsen zijn tamelijk rauw en realistisch en vragen voorzichtigheid.

Jonge Liefde — Vroolijke Makkers ~ Het Knechtje — Aan lager Wal — Onder de Schooiertjes — Zwervelingen — Kleine Bandeloozen.

LEOPOLD (Jan Hendrik) geboren te Arnhem in 1865, studeerde in de Oude Letteren en werd leeraar. Wij hebben van hem de volgende gedichten:

Verzen — Uit den Tuin van Epicurus ~ Stoïsche Wijsheid — Cheops ~~Omar Klagam, Droomerige en vage poëzie, wier humanistische gedachten en-i gevoelens den lezer minder boeien dan de zachte klank, waarop zij drijven.

LEROY (J.)

Zeisels en Vertellingen, twee bundels oude verhalen én legenden, b.v. van het Paardeken Malegijs — Driekoningen — Katten en Honden — Stijn lokket-ger en dergelijke, verteld in sappig Vlaamsch, waaraan men een beetje wennen moet.

LEY (Nico van der)

Strubbelingen, dat zijn moeielijkheden ondervonden door een man, die om het lieve geldje een oude nicht wilde trouwen, maar van een koude kermis thuis.

Sluiten