Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

109

LOOSJES (Adriaan) zoon van een predikant, geboren te Tessel 1761. Hij werd boekhandelaar te Haarlem en overleed aldaar in 1818. Hij heeft een onafzienbare hoeveelheid bespiegelingen, betoogen, mengelingen en herderskout achtergelaten, zelfs het leven van Constantyn Huygens in latijnsche verzen vertaald en geen sterveling ziet er meer naar om. Maar één boek is gered uit de vergetelheid

Mautits Lijnslager, een Hollandsche Familiegeschiedenis der 17e Eeuw, waarin de helden der 17e eeuw worden verheerlijkt. Het werd herhaaldelijk herdrukt. Zijn andere familiegeschiedenissen Hillegonda Buisman — Robbert Hellemans —• Johannes Blommesteijn halen er niet bij. Als zedenroman komt in aanmerking Mej. Suzanna Bronkhorst,

LOOSJES (Vincent)

schreef behalve een bundel Aphorismen, eenige leesboeken; Fraulein Louise —• Kameleon, ook schetsen en novellen, verzameld onder den titel Menschenleven: (Grietje Stoffens trouwring; Van Sinterklaas; Stijntje; De teere Plek; Vriend Langhand; Nummer Elf; Een Samenloop van Omstandigheden; De Echo van Engelenzang; Verzoend; Jan Vlammenstein).

LOOY (Jacobus van) te Haarlem geboren in 1855. Als weesjongen werd hij letterzetter, daarna schildersknecht, bezocht toen de kunst-academie te Amsterdam. Nadat hem de prix de Rome was toegekend, maakte hij groote reizen naar Italië, Spanje en Marokko. Als schrijver en schilder is hij realistisch en impressionistisch. Zijn prozaschetsen verschenen in „De Nieuwe Gids" en werden later verzameld in den bundel Proza. Later verschenen de bundels Gekken en Feesten, waarin hij zijn kleurige, plastische kunst ten toon spreidt. Zijn schilderijen gelijken zijn boeken; levendig, fel gekleurd, ruig en eenvoudig. In zijn Reizen en De Wonderlijke Avonturen van Zebedeus geeft hij zijn indrukken op origineele en boeiende wijze weer. Geroemd wordt vooral Jaapje, een boek van jeugdherinneringen, dat gevolgd wordt door het boek van den grooter geworden Jaap. Het is een minutieus reproduceeren van gedachten en herinneringen, bewegingen en gebeurtenissen, en men kan niet nalaten de kunstvaardigheid daarvan te bewonderen. De boeken van Van Looy zijn voor groote menschen, óók de geschiedenis van Jaapje — en — Zebedeus.

LOUWERSE (Pieter) 1840—1908, onderwijzer en bekend dichter en schrijver van verhalen voor de jongeren. Louwerse stond

Sluiten