Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

OORSPRONKELIJKE WERKEN

de katholieke levensopvatting zoo na, dat er in zijn laatste jaren bijna geen afstand te bespeuren was. Hij was lang redacteur van „Voor 't Jonge Volkje." Zijn jongensboeken kunnen wij aanbevelen.

Toch Oranje boven — Janmaat in de Oost — Worstelen en Ontkomen

Mannen van Stavast — VÜssinger Michiel — Bestevaar Tromp — Ben Delfthavensche Kwajongen — De Vaandrig van Frederik Hendrik']?-- Een

Schippersjongen — Hoe Willem Advokaat werd — Krijgsman en Koopman

Stichters eener Wereldstad — Onder de Maori's — Alfer en Wala — De ' trouwe Schildknaap — De twee Hugo's — Robinson Crusoë — Trouw en Ontrouw — Bij Kijkduin — De Dwerg en zijn Tooverstaf — Met Eere Verloren — De Vos van Berkenheinu

De Vincentlus-bibliotheken keuren af de volgende vier: Twee Vrienden

Verhalen uit de 1001 Nacht —■ Met Robinson Crusoë tien jaren op Reis — Het Beleg en Ontzet van Groningen.

LOVELING (Rosalie en Virginie) geboren te Nevele (OostVlaanderen (1834—1875 en 1836—1923), waren zeer verdienstelijke schrijfsters in poëzie en proza. Zij schetsten tafereeltjes uit haar dorpsomgeving, waarbij zij blijken gaven van scherpe opmerkingsgave en fijn ontleedkundig talent. In het schijnbaar alledaagsche wisten zij het schoone te ontdekken. Jammer dat zij door liberalisme, de kwaal van haar tijd, verblind waren, weinig of niets zagen van de godsdienstige gevoelens der goede Vlamingen, die zij overigens zoo levenswaar wisten uit te beelden. Zij hadden slechts oog voor de zoogenaamde dwingelandij der priesters, waaronder het volk heette te zuchten en voor de zegeningen, die het neutrale onderwijs over de achterlijke bevolking zou uitstorten. Rosalie stierf jong. Virginie bereikte een hoogen ouderdom. Haar laatste werken zijn lang niet zoo anti-godsdienstig meer. Misschien kwam zij terug van haar idealistische opvatting van de leeken-moraal, nadat zij er de heillooze gevolgen van had mogen aanschouwen.

Samen schreven de zusters bundels Gedichten en Novellen, Nieuwe Novellen en Schetsen.

Van Virginie alleen zijn: Het Hoofd van 't Huis — Een Winter in het Ztdderland — Sophie (zeer hatelijk op godsdienstig gebied; uit den tijd van den Belgischen schoolstrijd) — Eene Idylle — Idonia — Een Vonkje van

Sluiten