Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

OORSPRONKELIJKE WERKEN

rMAAS (C. C. J.) schreef goede, katholieke verhalen voor volk en jeugd:

Gelouterd ~ De Stem die Beschuldigt — De Nicht pan den Keizer — Rijke Nepen — Kolonel Errard — Edith's Offer — Als in de Dagen der Ridders — De Koning der Medans .— Liefde verwint —- Lord Loveland in Amerika — Het Geheim van het Wrak — Het Drama Roe Sint Anna — Rijkdom en Armoede — De Speler — Als in de Dagen der Ridders — De Zeeroover pan het Eiland Lera — Het Geheim van den grooten Hesper.

&1AAS (H. H. J.) De boeken van dezen schrijver verdienen te worden afgekeurd om zijn valsche sociale beschouwingen en venijnigheid.

Om de School — Het Goud van de Peel — Landelijke Eenvoud, schandaal' lectuur — Verstooteling, onzedelijk en brutaal anti-papistisch.

MAAS (J. van der)

Illusie. Roman van Lief en Leed, Een theologisch student, die zijn geloof verliest, later hervindt, maar door zijn meisje wordt afgewezen vanwege het lage traktement. Goed, maar geheel protestantsche atmosfeer.

MAASBRUG (W.)

Een te wilde Vogel. Voor iedereen.

MAAS-VAN DER MOER (Agnes)

De Omweg, zij trouwt den man, dien zij niet liefheeft. Echtscheiding. Door toedoen van zoontje en grootmoeder trouwt zij met dengene, dien zij wel liefhad. Toon en uitbeelding zijn behoorlijk — De bittere Kelk, liefde van een mismaakt meisje, die niet wordt beantwoord. Strekking paganistisch — Drie Vroniven, drie verhalen, waarvan geen één deugt en het eerste, ontgroening van een jongen door een gehuwde vrouw, schandaal-lectuur is,

MAAT (Annigge)

Nelly Degenstein, zeer mooi; in Giethoornsch dialect,

MACLAINE PONT (M. W.)

Een Alkmaarsche Burgemeesters-dochter, uit den tijd van Stadhouder Willem V; voor allen — Op de Grenzen der Middeleeuwen — Jacoba van Beieren —1 Het Huis aan de Haven ■— De Kinderen van Batenburg &» Het Fortuin pan de Grancey. Protestantsche lectuur.

MAN (Herman de)

van hem kennen wij twee boeken Aardebanden, gezocht en aanstellerig, bovendien laf sentimenteel en hinderlijk. Beter is Weideweelde, dat om bepaalde zinnelijke détails echter voorbehouden lectuur is.

Sluiten