Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

115

Nachtwacht — Een kleine Suprise — David de Loterijman — Een Knorrepot ■—■ Muziekkenners,)

Amsterdam bij Dag en Nacht (Ontwakend Amsterdam —- De Slaapstee van Koo — Suffe Bet — Café „Goenoeng Api" — In de Groene Os — Waarom de mottige niet kwam — Op de Vischmarkt te Amsterdam — In de Kemphaantjes — Pinksterblommen — Paling-Jan — Een Werkelooze — Garribaldi — Een Standje — Een Zondagmorgen-verrassing — In den Nacht — Een Interview —• Wat de Kruier vertelde — 't Was er maar Eentje). Verspreide Novellen — Op Reis en Thuis — Indrukken van een Totók.

Onder bovengenoemde novellen en schetsen zijn er, die eenigszins hinderen door grofheid van toon en ook door de behandelde onderwerpen.

Dit voor fijngevoelige lezers. Het meest is dat het geval in Stille menschen en vooral in Amsterdam bij Dag en Nacht Wij willen daarmede echter niet zeggen dat voorgaande bundels voorbehouden zouden zijn.

En wie een keuze wil doen, kan de volgende boeken nemen, waar niets op aan te merken valt:

Burgerluidjes (Truitje de Naaister — Een Première — In een Achterbuurt — Teun de Nachtwacht — Te veel Vergunning).

Verder: Uit het Volk — Van allerlei Slag —- Krates, een Levensbeeld.

MEEKEL (Kees) geboren te Amstelveen uit een welgestelde boerenfamilie, studeerde eenigen tijd aan de seminaria te Hageveld en Warmond. Daarna trok hij de wereld in. In Engeland bestudeerde hij het werk van Shakespeare, in Denemarken verkeerde hij met den grooten bekeerling Johannes Jörgensen, in Rusland vertoefde hij, om de werken van Dostojefski, Turgenief e. a. in het oorspronkelijk te kunnen lezen en verstaan. Vervolgens leefde deze zwerver lange jaren als cowboy en farmer in Amerika (aldus P. A. Kerstens).

Een man van talent, maar onbeheerscht. Hij schreef drama's in Shakespeareaanschen stijl.

Volk van Holland, een bundel goede schetsen. De roman Adel en Het Slot op den Mond, zijn voor rijpere lezers. En De Sfad des Levens, verleiding en inkeer moet om de noodelooze ruwheid worden voorbehouden en is als katholieke roman mislukt. Het einde is zeer abrupt.

Sluiten