Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

OORSPRONKELIJKE WERKEN

MEELS (Gcorge)

Annie de Barones, verkeerd verhaal uit het leven eener lichtekooi.

MEER DE WALCHEREN (Pieter van der) geboren te Utrecht in 1880. Werd candidaat in de Oude Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ging in 1911 over tot het katholieke geloof. Voor dien tijd schreef hij eenige boeken, die afgekeurd moeten worden:

Jong Leven — Van Licht en Duisternis j— Het Geheime. Zéér verkeerd. Hij is een welmeenend maar onverantwoordelijk propagandist van Léon Bloy. Als katholiek schreef hij Uit Italië — Mijn Dagboek, zijn bekeeringsverhaal —• Van het verborgen Leven, met wat voorbehoud te lezen —■ De H. Benedictus, en verzamelde zijne artikelen, geschreven in „De Nieuwe Eeuw": Branding.

MEEREN (Willy van der). Boeken met katholieke levensbeschouwing, voor iedereen:

In 's Levensstorm — Sri/Ze Grootheid.

MEESTER (Eliza Johannes de) te Harderwijk in 1860 geboren, was eenige jaren werkzaam bij de registratie, daarna journalist, o. a. Parijsch correspondent van het Algemeen Handelsblad, sinds 1891 redacteur voor Letteren en Kunst van de N. Rott. Courant. Hij is van de naturalistische school van Zola.

Kleingoed, Schetsjes en Silhouetten, onbeduidend werk van den beginner — Een Huwelijk, ongeschikt — Parijsche Schimmen — Zeven Vertellingen, realistische schetsen uit het leven van schippers, bedelaars en boeren, later verschenen onder den titel Gezin — Deemoed, drie vertellingen — Allerlei Menschen, schetsen — Over het Leed van den Hartstocht, schetsen — Louise van Breevoort — Geertje, verleiding van een vroom meisje, dat als dienstbode naar de stad ging — Aristocraten — Lichte Lijnen, schetsen, ongeschikt — De Zonde in het deftige Dorp, verleiding van een dienstbode door den zoon des huizes — Carmen, heeft den schijn van een verheerlijking van het katholieke huwelijk. Voorbehouden. — De Kindsheid van Harlekijntje, gevallen van physieke en zedelijke krankheid —j Dwaalpaadjes in den Doolhof der Min — Walmende Lampen, pleit voor ongehuwde moeder — Goethe's Liefdeleven, onjuist en onbeduidend.

Door zijn drukkend pessimisme, zijn cynische levensbeschouwing en zijn gewaagd naturalisme, dat hem vooral vermaak doet scheppen in sexueele verhouding, is de Meester eenauteur,van

Sluiten