Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

117

wien de gewone lezer niets goeds heeft te verwachten. Door Robbers en de zijnen wordt hij hemelhoog geprezen, door de modernen verguisd. Zijn taal is hobbelig en stroef, zijn zinnen zijn half-geworgd. Talent van observatie heeft hij in overvloed, maar voor iets hoogers heeft hij zelden oog.

MEINDERT SMITH-WESTRA

De tweede Jeugd van Charles Termeer. Goed.

MELATI VAN JAVA zie Shot (M.)

MELIS (Hubert) Vlaamsche schrijver:

De Vroowkens 'van Brugge **» Zonnige Dreven. Goed.

MELIS-STOKE

schreef een grappig verhaal uit den mobilisatie-tijd: Van Aardappelmes tot Officiersdegen.

MENDES (Joost)

onder dezen naam schreef de uitgever Em. Queridoin bombastische taal Her Geslacht der Santeljano's, waarvan 7 dln. reeds verschenen: I De .verweerde Jaren — II Het Licht dat gloorde — III De Dorrende Akker — IV De Revolte Dagen — V Het wonderschoone Rijpen — VI 's Wasdoms volle Tooi — VII 's Werelds daverende Wedloop — VIII De hooge lichte Kim der Stilte.

Het is de ontwikkelingsgeschiedenis van een joodsch geslacht, waarin de schrijver zijn grooten broer op daverende wijze verheerlijkt. De kritiek heeft gesproken van een ongeëvenaard kunstwerk. Wij hopen dat de lezers zich daardoor niet van de wijs zullen laten brengen. Het is een ontzaglijk drukdoend boek, dat onder joodsche praatvaardigheid tot 9 deelen moest uitgroeien, waar twee voldoende zouden zijn geweest. Daar zijn bladzijden ook van heel vrije en realistische uitbeelding. In elk geval voorbehouden.

MENNEKENS (Jef) Vlaamsen schrijver:

Een Kroon — Alaar den Zomer. Goed.

MENTEN (Mgr. J. H. E.) schreef de volgende goede ontspanningslectuur :

De Plasmolen van het Lissedal — De vloek Gods — Aan God en Koning trouw — De Weg naar den Afgrond — Mij is de Wrake — Hef Godsgericht — Door Kruis tot Licht — De Zwanenhoeve — Rooie Hannes ~ Om een Ziel — De Stamgast in de drie Moriaantjes — Kerstbloemen.

MERLET (Herluf van) Onder dezen naam schreef H. van Lamsweerde een roman Elwin. Voor groote menschen.

Sluiten