Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

121

MOLLINGER-HOYER

Schreef onder den schuilnaam Ellen: Vriendschap — Twee Vrouwen — Een Herfststorm — Uit de Brieven en Dagboekbladen van Klaartje Hartig. Al deze boeken zijn uit den booze en vormen als het ware de inleiding tot de garconne-lectuur, aan welks navolging thans een heele groep schrijfsters zich schuldig maken.

MOLT (F.) Een veel gelezen schrijver van jongensboeken, waarvoor hij de stof gewoonlijk haalt uit de geschiedenis.

De Page van Gravin Hilswinde — Hoste Bruneels — Een Valkenjacht bij het Kasteel Bvedevode — Alewijn, de Lijfeigene — Dieryc, de Schrijnwerker — Roderik — De Ondergang van een ouden Burcht ■— De laatste Strijd —• Helden en Slachtoffers der Fransche Revolutie —> Floris V. Minder geschikt De Kluizenaar — De Kruisvaarders ■— Lamoraal van Egmond.

MONT (Karei Maria Polydoor de) geboren te Wambeke (Belg.Brabant) in 1857. Studeerde te Leuven in de Letteren en de Rechten, was leeraar en van 1904 tot 1921 conservator van het Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen. In zijn tijd een gezocht causeur en een zeer gewaardeerd dichter, wien men echter niet ten onrechte heeft verweten dat heel zijn kunst eigenlijk maar een spel met woorden is.

De Mont, die katholiek was, schaarde zich spoedig bij de vrijzinnigheid.

Van zijn vele bundels noemen wij Gedichten (verzameling van oud en nieuw) —■ zeer zinnelijke minnedichten: Loreley — Lentesotternijen — Idyllen (later uitgegeven als Dichterlente) ■—* Zomervlammen.

Zijn verzen zijn dikwijls zéér sensueel, waarmede men rekening heeft te houden.

MONTEYNE (Lode) 1886

Oeze Vlaming schreef De tweede Lente van Meneer Quistwater, die weduwnaar geworden, huwt met een jong meisje. Zijn zoon doet al te lief met de jeugdige stiefmoeder; slecht. De liefdesroman Het schoone Avontuur is ook niet goed.

MONTIJN DE TOUW (Nelly)

vertelde opnieuw de bekende, oude Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde.

MOOY (Henriette)

maakte in eens opgang met haar frisch, eenvoudig en opgewekt boek: Acht Dagen Wielertocht. Haar bundels Van den Hak op den Tak en Schakeeringen zijn soms al wat meer gezocht van onderwerp en uitbeelding.

Sluiten