Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

OORSPRONKELIJKE WERKEN

ward en langdradig verhaal,; het christendom en zelfs het catholicisme wordt gewaardeerd. Toch lijkt het ons geen boek voor den eersten den besten lezer.

NOOT (Jan van der) omstreeks 1540 te Brecht bij Antwerpen geboren en overleden in 1595. Hij was een volgeling van Ronsard. Een tijdlang hervormingsgezind, werd hij later weer katholiek. Hij schreef mooie zuivere en gevoelvolle Sonnetten en was met Carel van Mander (1544-1606) en Jan van Hout (1542—1609) de inleider der Nederl. Renaissance.

NOPPEN (J. A. van)

Uit het Leven van een jeugdig Echtpaar en hun Jantje. Het is een zeer godvruchtig boek, maar zoo door en door protestantsch dat het alleen door protestanten te lezen is.

NOUHUYS (Herman Jacob Constant) geboren te Brussel 1821, overleden in 1858 te Amsterdam, waar hij candidaat-rechter was geworden. Hij gaf verscheiden romantische dichtbundels, was met J. A. Alberdingk Thijm redacteur van den bekenden Volk's-Almanak voor Hollandsche Katholieken. Gelezen wordt nog wel De Wapensmid en zijn Zoon.

NOUHUYS (Willem Gerard van) geboren te Zaltbommel in 1854. Werd opgeleid in de fabriek zijns vaders, en ging in 1891 wonen in den Haag om zich uitsluitend te wijden aan de letteren. Overleden in 1914. Hij was redacteur van „De Lantaarn", van „Woord en Beeld" en van „Groot-Nederland". Geregeld schreef hij ook in „De Gids".

Zijne Gedichten — Gedichten en Gedachten verschenen onder den schuilnaam W a a 1 n e r. Van zijn tooneelwerk noemen wij: Her Goudvischje — In kleinen Kring — Een Keerpunt — De Sterkste — Eerloos, dat om N's opvatting van eer, sterk werd gecritiseerd. Zijn romantische verhalen vindt men nog op de meeste leesbibliotheken: Eenzamen — Zijn Kind — Dageraad ■— Egidius en de Vreemdeling. Hunne strekking is niet verkeerd.

Als criticus heeft hij zijn oordeel gesproken over de meeste schrijvers van zijn tijd: Letterkundige Opstellen —^Studiën en Criüeken — Hren mer Schrijvers ~ Nederlandsche Belletrie — Uit Noord- en Zuid-Nederland — Van over de Grenzen ■—■ Louis Couperus en „de Boeken der kleine Zielen" — Beets — Walt Whitman. Zijn besprekingen zijn voor ons lang niet altijd te aanvaarden (b.v. over Couperus).

Sluiten