Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

127

NOVEEM (Nella)

schreef Van het Jaloersche Hart. Dit boek is niet goed. Een kind wordt door hare vriendin Ingelicht over de verhouding van hare moeder tot een anderen man. In een aanval van woede vertelt zij alles den niets vermoedenden vader. Echtscheiding, nieuw huwelijk.

NUYENS (P. ƒ. J.) een katholiek schrijver van wien verschenenr

In Rechte Banen geleid, bekeeringsverhaal — Om een Kinderziel — Nina — In de Branding — In veilige Haven. Zonder aanmerking.

OEVER (Karei van den) Antwerpen 1879. Deze Vlaamsche dichter wist zijn gemakkelijk talent te plooien naar de behoeften en verlangens van den tijdgeest. Aanvankelijk behoorend tot de oude school, neigde hij tot de Tachtigers en dezer katholieke epigonen, en openbaarde zich tenslotte als expressionist, maar verstandelijk bezonnen.

Kempische Vertelsels — Oude Antwerpsche Vertellingen — Het drievuldig Beeld, (gedichten) dat wij evenals Piereaerfcen en Ginneginneken slechts volledigheidshalve noemen — De Geuzenstad, „historieele verbeeldingen uit de XVIe Eeuw" — In Schemergloed der Morgenverte - Van stille Dingen — Verzen oir Oorlogstijd — De Zilveren Flambouw — Kritische Opstellen — Geestelijke Peilingen (verzamelde opstellen) en moderne poëzie in Het Roode Paard — Het Open Luik — Schaduw der Vleugelen. Hij is een kernachtig dichter; maar in zijn religieuze verzen niet vrij van de zelfkwelling der jongste generatie. Her inwendig Leven van Paul lijkt ons meermalen geforceerd van godsdienstzin.

OGIER (Guilliam) te Antwerpen geboren in 1618, aldaar overleden 1689. Hij was onderwijzer. Op zeventienjarigen leeftijd schreef hij De Gulzigheidt, dat kort geleden voor literatuurvrienden werd uitgegeven. Elk der zeven hoofdzonden werd vervolgens door hem „speels-gewijs verthoont." Zijn bar realisme maakt zijn werk onmogeüjk voor wie er niet mee noodig hebben.

OLTMANS (Jan Frederik) geboren in den Haag (1806), overleden in Steenderen (Gelderl.) 1854. Hij schreef onder den schuilnaam J. van den Hage:

Het Slot Loevestein van 1570, een verhaal uit den tachtig-jarigen oorlog, romantisch gekleurd door de liefdes-geschiedenis van Karei v. Doorn en Anna de Manilea — De Schaapherder, vertelt de historie van Jan van Schaffelaar. Realistisch in de schildering der worsteling van Maria en Perrol, die haar

Sluiten