Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

139

kleinigheden is zijn werk vaak vermoeiend. Onder den naam Phocius schreef hij:

Een Kalverliefde — De Verloren Zoon en De Vreemde Plant. Voorbehouden; Onder eigen naam De Bruidschat van Annie de Boogh, dat voor ervaren lezers niet ongeschikt is — De Roman van een Gezin: I De Gelukkige Familie; II Eén voor één, rake teekening van zoogenaamd modern huiselijk geluk, dat echter op een debacle uitloopt; voor rijpere lezers — Helena Servaes, is het droevige verhaal van een meisje dat een getrouwden man bemint, die niet scheiden wil, en eindigt met zelfmoord na vergeefsche pogingen om zich met anderen te troosten — Een Mannenleven; I St. Elmsvuur; II Op hooge Golven, een verhaal vol verkeerde liefde en zelfbedrog. Deze boeken eischen zeer groot voorbehoud en voor vele menschen zijn ze uiterst gevaarlijk. Hij schreef het boekje De Nederlandsche Literatuur na 1880, waarin hij de vrouwelijke schrijfsters der laatste jaren, die de meest gewaagde romans hebben geschreven, in bescherming neemt. In Her ontstaan van een Roman, gunt hij ons een blik in zijn literaire keuken. Een aardig boekje.

RODERIK.

Her Geheim van de twee Sleutels. Niet voor jonge lezers.

RODENBACH (Albrecht) 1856-1880. Leerling van Hugo Verriest, werd geboren te Roesselare, studeerde te Leuven in de Rechten en overleed op 24 jarigen leeftijd. Zijn Gedichten en het spel Gudrun worden in Vlaanderen nog altijd gelezen, waartoe ook zijn liefde voor land en taal van Vlaanderen zeer zeker bijdraagt.

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK (Henriette) geboren te Noordwijk, huwde in 1906 met den kunstschilder Roland Holst. Zij was socialiste, werd Communiste en heeft ook deze partij weer verlaten.

Haar werk is socialistisch, proza en poëzie, en als zoodanig te ontzeggen aan hen, die er niet mee hebben te maken. Hare werken van sociologie en philosophie zullen wij hier niet noemen. Hare levensbeschrijving van Jean Jacques Rousseau en vooral het subjectieve, onhistorische De Held en de Schare (Garibaldi en de vrijheidsbeweging) zijn boeken, waarmee men moet oppassen. Behalve dramatische schreef zij de volgende lyrische poëzie: Sonnetten en Verzen in Terzinen geschreven — De Nieuwe Geboorte —

Sluiten