Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

143

onderscheidde door zijne welsprekendheid. Zijne gedichten zijn te oratorisch, maar zijn proza is frisch en pittig, vol levendigheid en kracht.

In Menschen en Boeken vindt men artikelen verzameld uit „De Wachter" — Chronica, is een voortzetting zijner artikelen in „De Katholiek". Van zijn groote gedichten noemen wij: De Paus — De Eeuw en haar Korting (Pius IX) — Vondel — Frans Hals, wellicht zijn beste gedicht — Parijs — Napoleon — Aga Sofia — Elisabeth van Hongarije — Van het H. Sacrament van Mirakel.

SCHARTEN (Carel Theodoor) geboren te Middelburg in 1878, wijdde zich geheel aan de letteren; hij huwde in 1902 met:

ANTINK (Margo Sybranda Everdine). Schar ten schreef gedichten, die weinig dichterlijks hebben en kritieken:

De Krachten der Toekomst — De Roeping der Kunst — /Tronie* der AfederL Letteren.

Margo Antinkde romans: Catherine, naturalistische roman eener jonge werkster, verleden jaar met Angelina's Huwelijk uitgegeven onder den titel Liefde-Geluk. Afgekeurd. — Van Scheiding en Dood, novellen van uiteenloopend gehalte. Het meest bekend is de trilogie, waarin de lotgevallen worden beschreven van een zoogenaamden duizendpoot: Sprotje - Sprotje heeft een Dienst — Sprotjes verder Leven, een knap boek, voor rijpe lezers. In den vrijen Amerikaan (een soort Pallieter-figuur, maar minder uitgelaten). Samen gaven zij uit Een Huis vol Menschen, beschrijving eener Parijsche Menschen-kazerne — De Vreemde Heerschers evenals t' Geluk hangt als een Druiventros, voorbehouden lectuur - De Jeugd van Francesco Campana, keuren wij als gevaarlijke lectuur met al zijn objecties tegen de christelijke leer, beslist af, en de roman van Scharten alleen: De Bloedkoralen Doekspeld, verwerpen wij om zedelijkheidsmotieven.

SCHEEPENS (J.) schreef goede, katholieke volksromans, welke grootendeels bewerkt zijn naar buitenlandsche boeken :

liefde en Plicht - Delphine van Neuville - De ijzeren Ridder - Van Opstandeling tot Martelaar - Tosca - Zonnestraal ~ Om eigen Erf - Afgedwaald en Bekeerd - Daaos na de Revolutie - De Erfgename der Gravin - De Bruidschat der Wees - Van Socialist tot Priester - Om 't Zwarte Goud - De Docnrer van den Schatmeester ~ Failliet - In den Maalstroom. SCHENDEL (Arthur van) 1874; woont in Florence. Hij heeft een zoetelijke, fijn genuanceerde, eigen stijl, die bij nadere beschouwing vol maniertjes zit. Hij is een droomer en zijn zangerige taal doet den lezer meedroomen. Daar schuilt het gevaar van

Sluiten