Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152

OORSPRONKELIJKE WERKEN

De kleine Mensch, een wereldsch meisje wil in haar leeg leven een taak hebben, en zij neemt ter opvoeding het kind eener ongehuwde moeder, een physiek weinig aantrekkelijk wezentje. Als haar afgewezen aanbidder lief is voor bet stakkertje, vindt zij dat hij hart heeft, en neemt hem weer in genade aan. Schaakmat, historische roman uit den tijd van Frans Ferdinand van Oostenrijk. Deze beide laatste boeken zijn ongeveer voor alle romanlezers. In de Nevelen, dat is in moeilijkheden en bittere ondervindingen door het gedrag van man en kinderen. Geschikt.

SWARTH (Helena) geboren te Brussel in 1859, schreef eerst in het Fransch, op raad van haar vrienden begon ze in het Nederlandsen en werd dadelijk door de heeren van '80 blij begroet. Dit „Zingende Hart" is de dichteres van het gebroken hart. In 1892 trad zij in het huwelijk met Frits Lapidoth, na acht jaren scheiding. Tot heden gaat zij voort met haar smartzangen, alsof zij die stemming liefdevol aankweekt. Zij heeft niets anders noodig dan een levensdoel te vinden buiten de aardsche liefde, om eindelijk tot rust te komen. Voorbehouden lectuur voor jongeren om haar eeuwig twijfelen en liefdeklagen. De romantische titels harer verzenboeken zijn:

Eenzame Bloemen — Blauwe Bloemen — Beelden en Stemmen — Sneeuw* vlokken — Rouwviolen — Passiebloemen ~« Poëzie — Blanke Duiven ■— Diepe Wateren — Stille Dalen — Najaarsstemmen — Gedichten — Octoberloover — Bleeke Lachten — Avondwolken — Verzen i— Mara en Doloroza Nieuwe Verzen — Eenzame Paden — Late Liefde — Late Rozen. Proza: boeken als haar verzen, waaraan wij niets hebben: Van Vrouwenleven — Van Vrouwenleed — Van Vrouwenlot ■— Herfstdraden, enz. Thea Lelie, een bundel verhaaltjes met armzalige levensbeschouwing, sentimenteele, zondige liefde — Schimmetje, een beetje hysterisch. Niets voor de jongeren.

STIJNS (Reimond) 1850—1905.

Twee romans Ruwe Liefde — In de Ton, mengsels van romantiek en naturalisme, niet goed. Deze Vlaming schreef in 1905 den fel realistischsn boerenroman Hard Labeur, dien wij afkeuren.

TEIRLINCK (Herman) geboren te Brussel in 1879, beambte van de afdeeling Fraaie Kunsten in de hoofdstad. Daarna bestuurder eener Kunstmeubelfabriek en docent aan eenige inrichtingen van onderwijs. Teirlinck heeft verwantschap met Anatole France en ook als deze is hij een gevaarlijk schrijver. Zijn werk is literatuur, de afspiegeling van een ongeregelde fantasie,

Sluiten