Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

153-

een zwoele zinnelijkheid en zelfgenoegzame ironie. En dat is hij hoe langer hoe meer gaan omwazen met een troebele mystiek. Moraal en godsdienst bestaan niet voor Teirlinck. Met zijn eigenaardige taal weet hij veel te bereiken zooals het best blijkt uit zijn beschrijvingen Zon.

In de drie novellen waaruit De Wonderbare Wereld bestaat is hij nu en dan ongegeneerd naakt, wat de droomerige mystiek niet bedekken kan. Het Stille Gesternte is een roman van het land, waar het vaak brutaal naturalistisch toegaat, hetgeen in Het Bedrijf van den Kwade nog erger wordt. In De Doolage staan de stemmingen: Avond, Meionruste, in den Mist, de vurige Doorn, het Wiel, de wonderlijke Mei, die soms zeer sensueel zijn — Mijnheer J. B. Serjanszoon houdt er verkeerde theorieën op na over de liefde ■— Het Ivoren Aapje, is het verhaal van een perversen wellusteling — De nieuwe Uilenspiegel of de jongste incarnatie van den scharlaken Thyl, is plat en hatelijk, het drama De vertraagde Film, vol valsche praatjes over de onwaarde van het leven, vrije liefde, kindermoord — Ik Dien, dat eene verheerlijking moet heeten van Beatrijs, is eenvoudig een gemeen boek.

Persoonlijk ben ik van gevoelen dat Teirlinck met zijn geheimzinnigheden over den geestelijken achtergrond van het bestaan en zijn schijnbaar doordringen in het innerlijk leven, alleen „literatuur" op het oog heeft. Niet alleen om het immoreele, maar ook om het verwarrende van zijn redeneeringen of dat zijner personen, moet men een heel stevig motief hebben om zich met zijn boeken bezig te houden.

TEREGO (A. L.)

schreef Leo Verberne, van een afgevallen priester. Slecht.

TERMONDE (Alfred)

'r Gedijt niet — Herinneringen uit bange Dagen. Over de autobandieten, die voor eenige jaren Parijs onveilig maakten. Geschikt voor rijpere lezers — Het eeuwige Mysterie, beslist minderwaardig in alle opzichten.

TERNOY APÈL zie Apèl.

TERSTEEG (ƒ.) voorheen chef van de uitgeversfirma Sythoff te Leiden, kwam voor den dag met eenige opzienbarende romans onder den naam Eilkema de Roo.

Dubbelleven — De Man van Veertig Jaar — De weg van Paul de Raetr I In den Maalstroom der Onbewustheid; II Naar de Bronnen van het Inzicht — Liefdes Veelvoudigheid — Ontknoopingen (kleine Verhalen). Het hoofdmotief in al zijn romans zijn bij Tersteeg de geslachtelijke uitspattingen.

Sluiten