Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Tafereel op de Overwintering der Hollanders op Nova-Zembla. Verder de volksuitgave: Gezamenlijke Gedichten. Maar zijn tijd is voorbij.

TONY (zie Bergmann)

TOUSSAINT VAN BOELAERE (Fernand) 1875, bundelde zijne kleinere stukken in

De Bloeiende Verwachting, voor volwassenen — Landelijk Minnespel, de verleidingskunsten van een boerin tegenover haar knecht, die door den boer wordt gedood. Onbruikbaar. In Het Gesprek in Tractoria spot de schrijver op hatelijke wijze met allen, die in zijn oogen te nauwgezet zijn op het stuk van goede en reine zeden. >— De Gouden Vruchtenschaal (bundel) voorbehoud.

TREFFERS (J.) :':»fÉ

Het Moeilijk Ambt, een wereldsch type van dominé legt zijn ambt neer en wordt journalist. Geschikt voor volwassenen. Zijn tweede boek Eenzaamheid vraagt streng voorbehoud. De hoofdpersoon Marcus heeft van die uitbarstingen van hartstocht, welke te weelderig worden beschreven, om niet tot voorzichtigheid te manen. Verder dan hij gegaan is, kan de schrijver zonder onbehoorlijk te worden, zeker niet gaan.

TUUK (Titia van der). Voor de jeugd schreef zij

Op de Lichtenhorst — De Vriend van den Postopzichier. Goed.

UBINK (J. B.) schreef de hist. roman Aspern. Afgekeurd.

Golgotha; roman uit het Leven van Jezus, is voor ons een verboden boek.

UETTERMUNDO

De Schat der Loosworpens. Een geheel onschuldig boek voor volk en jonge lezers. Katholieke strekking. Onder den schuilnaam schuilt trouwens een kloosterling.

UFKES (Ko) schreef goede meisjesboeken:

Bremheuvel — Aan het Begin — Een vroolijke Frans.

UILDRIKS (Frederika van)

Van den Hak op den Tak, een prettig en leerzaam vogelenboekje, voor iedereen, die er belang in stelt.

ULEHAKE (L. A. B.)

Voor jongens zijn: Ni'ef Pluis — Mal Jantje.

ULFERS (S.) schreef ongeveer een 20 jaren geleden een boek, dat in 1924 reeds zijn 13en druk bereikte. Het is uit het leven

Sluiten