Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

157

gegrepen en ofschoon de atmosfeer heel protestantsch is, heeft het voor onze eenigszins ontwikkelde lezers, toch ook zijn aantrekkelijkheid.

Het boek heet Oostlootn. en bevat de volgende dorpsschetsen : Wiegen de Droomer; Doleeting; Harders; De Domineesvrouw; De groote Droogte; Me Itting; De Kïokkeluider; Goesting: De Diaken; Twijfel.

VALKENSTEIN (Kees) schreef goede, neutrale jongensboeken, waarvan men alleen een enkelen keer kan zeggen, dat de kinderen wat ruw in den mond zijn.

In de Naftabus — Met de Padvinders op Avontuur — Her Bivak van de Ratelslang — Prins Alphabet — De Algebta-Club De Aeroplaan van Mijnheer Vtiegenthert — De Verdwijnmachine -— Tom Tiddelium.

VECHT (Ada van de) Haar boek Jonge Liefde zouden wij kunnen goedkeuren, indien de jonge lezeressen niet in de dwaling konden worden gebracht dat Jörn Uhl, Balzac en de zuivere Rede van Kant behoorden tot de jeugdlectuur. De schrijfster zal dit wel uit aardigheid hebben gedaan, maar 't is niet voorzichtig en niet tactvol.

VEEN (J. van) schreef na zijn afval een paar pamfletten tegen de katholieken:

De wonderbare Historie van den laatsten Uilenspiegel — Celibatairen — Verboden lectuur.

VEER (Hendrik de) geboren te Sommelsdijk, was eerst predikant en woonde later te Amsterdam als redacteur van „Het Nieuws van den Dag." Als student schreef hij hoog-romantische gedichten; later onder pseudoniem: Vesaluis Mobachius

de romans: Van gelijke Bewegingen als Gij — Agatha Welhoek, beide ter verheerlijking van het predikantenambt. Van zijn hemd verschenen nog tal van romans, waarvan wij eenige noemen: Halfbloed — Toen en Nu —■ Overtroffen — Moderne Schaduwvlekken ~ De „Mgnheers" en hun Polderland, In dit laatste boek houdt hij er een eigenaardige wijsbegeerte op na, zonderlinge economische utopieën en weinig patriotisme.

Maar boven al dat werk steekt uit De Trou-ring voor 't jonge Holland, dat bijna klassiek is geworden. Telken jare voegde hij er nieuwe hoofdstukken aan toe, die 't werk nog waardevoller maakten. Het geeft de idealiseering van het intieme geluk en is een mooi en goed boek. Zijn driedeelige Frans Holster, waarin hij duivelsche schurken stelt tegenover engelen van vlekkeloosheid, is zwak en onwaarschijnlijk.

Sluiten