Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Jongens en een ouwe Kar — Arendskop — Groote Broer — De dolende Ridder — Het betooveróe Kasteel — Admiraal Snor ~ De Roode Molen — Hein past op de Dubbeltjes — Om het Kampvuur ~ Op de Balken ~ Duizend Dagen in de Lucht enz.

VLETTER (W. de) Van hem noemen wij als geschikt voor onze jongens:

Kan en Oio — De Kromme Spijker — De Stad van Karton — De Zeven Robinsons.

VISSCHER (Roemer) 1547-1620. De vader van de wijze Anna en de vroolijke en geestige Maria Tesselschade. Eengroot dichter was hij niet, en als zoodanig beschouwde hij zich ook geenszins. Zijn Proza: Sinnepoppen en zijn Poëzie Brabbelingh bevatten vele woorden en uitdrukkingen evenals bij Bredero, die thans heel grof en onwelvoegeüjk zijn. Het was in dien tijd meer de gewoonte alles bij den eigenlijken naam te noemen. Ofschoon zijn werk wel niet door anderen dan die het voor hun studie noodig hebben, zal worden gelezen, is het toch goed dit hier even te vermelden.

VISSER (P.) Het Beleg van Haarlem doet ons met zijn vechtende bisschoppen wat vreemd aan. Zijn overige jongensboeken zijn geschikte lectuur.

Aleida ~ De Laatste der Arkels — Heemskerck voor Gibraltar — Heemskerck op Nova Zembla — De Vliegende Hollander — De Zwervers van het Groote Leger — Het Beleg van Alkmaar — De Beeldhouwer van PompejU

VLIEGER (G. S.)

Bart Ankers, historische novellen uit het Schippersleven.

Het is een verhaal van iemand, die blijkbaar nooit heeft geschreven voor het publiek; en wellicht daarom is dit onbeholpen boek zoo bekoorlijk. Wie iets zoekt van letterkunst komt dus bedrogen uit. De schrijver vertelt van het meisje van een avontuurlijken schippersjongen, dat, onteerd door een rijken jongen, zich met haar kind terugtrekt in de eenzaamheid. De mama van den rijken jongeling en de vader van den schippersjongen brengen ten slotte toch een huwelijk tot stand. Het boek is niet realistisch en voor volwassenen kan het de aantrekkelijkheid hebben van iets dat natuurlijk is en ongecultiveerd.

Sluiten