Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166

OORSPRONKELIJKE WERKEN

geestelijken ten tooneele — Her Koffiehuis met de Roode Buisjes, flirt, echtbreuken, scheidingen, zelfmoord naar het nieuwste procédé: per vliegmachine — In den Wilden Wingerd, treurige gevolgen der zonde; woest zuidelijk verhaal; scabreuze bladzijden — Op de Grenzen der Samenleving, realistisch in de schildering van vieze zeden — Een Huwelijk in 2020, een vrijbrief om naar hartelust te zondigen — De Rabbi Paulus in Filippi, ergerlijk voor christenen. Het eenigste boek dat voor rijpere lezers bruikbaar is: Her Stijfhoofdige Bruidspaar, een aardige geschiedenis uit den tijd der O.-I. Compagnie. De rest deugt niet.

WAHLEN (J.) Goede katholieke volkslectuur:

De Abt van Sint Gallen — Het Geheim van de Biecht e. a.

WALDRICHEM (M. van) is de schuilnaam van Mevr. W. H. de Feyfer-van Tussenbroek, die met een aantal ondeugdzame romans de lezerswereld onveilig heeft gemaakt.

Mevrouw Adine was 18 jaar toen ze trouwde met haar 50-jarigen voogd. Een jeugdvriend, onecht kind wiens moeder zelfmoord pleegde, komt ten tooneele enz. — Fee, vrije liefde, onechte kinderen, rare levensopvatting — Incognito, een freule gaat als „noodhulp" in een familie en een der zonen raakt zijn zinnen kwijt. Tot zoover gaat het nog even, maar dan komt een tweede deel Gaspar Verlaren en dat is een heel slecht boek ; voor niemand.

Van dat soort heeft ze nog meer geschreven Nelly met het vervolg Orfo Valckenaer — Tante Chrisje — Een rijk Huwelijk — Maskers. Het is allemaal bijna op het kantje af. En juist dat soort boeken, die niet grof genoeg zijn om terstond af te schrikken, maar de vrije zedelijkheidsbegrippen binnensmokkelen, zijn gevaarlijke lectuur.

WALL PERNÉ (G. van de)

Veluwsche Sagen, voor iedereen,

WALLIS zie Opzoomer.

WALREE (C. C. W. Gobeé van) geboren te 's Bosch in 1839. Haar schuilnaam was Christine Mulder.

Zij schreef Lief en Leed in een Kleine Wereld, dat dadelijk de aandacht trok door de trouwe milieu-schildering eener kleine stad en de fijne uitbeelding van een mooi wom»en*:araA:rer. Zij gaf nog een roman De Willenborg, die minder succes had. Goed.

WALREE (Dorothée A. van) Schreef eenige romans voor groote menschen:

Sterken en Zwakken — Eenzame Menschen — Dorine.

WASCH (Karei)

De Salon-Salome deugt niet; veel te wulpsch — Dialogen, heel raar, nieuws-

Sluiten