Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

173

naar verhaal van weeke en decadente en ziellooze vrouwen. Benauwende atmosfeer. De boeken staan onder voorbehoud. ZOETMULDER (Jurriaan) geb. te Schiedam in 1881, studeerde eerst voor arts, wijdde zich later aan de schilderkunst in Rotterdam en München en ging daarna over naar de letterkunst. Zijn eerste novelle In Retraite (dat is; bij een pastoor-oom op zomervacantie. Een driftige, hartstochtelijke stoeipartij om liefde, ontsiert het verhaal en maakt het voorbehouden), De Verloving van Jaap Mennings is het vervolg (een kunstenaar die ten onder gaat ten gevolge eener verboden liefde). Her Gezin van Herman Leuter. In het eerste deel teekent hij de moeilijkheden dezer brandersfamilie, in het tweede het verval van Schiedam. Her Lokkende Leven (bekroond door de Nieuwe Eeuw) verhaalt van de begrijpelijke afdwaling van een musicus en diens onwaarschijnlijke bekeering. — Para Morgana, een eigenaardige roman, die zich afspeelt in de koortsvizioenen van een zieken schilder. — Greruïheerden, een troosteloos en hopeloos boek.

Voor het tooneel schreef hij Hef Gouden Juk — Het Wonder <- Indringers. — Z. b. b. h.

Zoetmulder is een knap psycholoog en boeiend verteller. Zijn boeken zijn voor rijpere lezers. ZOOMERS—VERMEER (J. P.) schreef goede kinderboeken:

Op de Meerhoeve — Het Huisje met de roode Luikjes — Reintje van den Watermolen —j Bloemen in Knop.

Maar haar boeken voor groote menschen, vooral Hef Boek van Koosje keuren wij af, om den aanslag van den ouden boer en de praatjes van de in vrije liefde levende dochter.

Kleine Levens, is goed bedoeld en wil medelijden wekken voor de kleine stumperds, die door de schuld der ouders in het ziekenhuis liggen te wachten op den dood. 't Is erg pessimistisch. — Nachtschimmen. Afgekeurd.

ZWART (Kerst)

Zomerweelde en dorre Dagen, een jaar met planten en dieren in Ameland. Goed; ook de Blokhut in het Stoeleveld. een verhaal uit den ouden tijd, gezellig verteld.

ZWARTS (Aukje)

Levensblijheid, een lekker boek. Brieven van een meisje aan haar verloofde in den vreemde. Hij neemt zijn woord terug. Zij gaat voort met schrijven als vriendin aan vriend. Als hij haar opnieuw vraagt, staakt ze voor goed alle correspondentie.

Sluiten