Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IL VERTAALDE WERKEN.

ABBOTH (Mevr.). Engelsen.

Terug naar het Vaderhuis — Uit de Papieren van een Geneesheer. Een ontroerend verhaal van val en opstand. Het is hoofdzakelijk voor protestantsche lezers, maar ook voor ons is het te waardeeren.

ABOUT (Edmond) 1828—1885. Fransch.

Ofschoon About een heftig anti-katholiek was en in zijn krantenartikelen en brochures daarvan blijk geeft, is er in zijn romans geen spoor van te bemerken:

De Koning der Bergen — Le Nez d'un Notaire — 1' Homme a 1' Oreille cassée. Drie grappige verhalen. Wij weten niet of de twee laatste vertaald zijn en noemen daarom de oorspronkelijke titels.

ADELPHA schuilnaam van Mevr. Callenbach-van Gheel Gildemeester. Zij vertaalde veel van Alcock. Zie daar.

ADÈS (A) en Josivici, Fransch.

Deze beide Turken schreven in slecht Fransch:

Uit het Boek van Goa, den Onnoozele. Daar worden in dit boek zulke rare harem-toestanden en zulke ongepermitteerde handelingen blootgelegd, dat het een speculatie lijkt op de zinnelijke nieuwsgierigheid. Slecht.

ADLERSFELD—BALLESTREM (E. von). Duitsch.

Gewone, boeiende ontspanningslectuur, waar niets op valt aan te merken:

De Dame in 't Geel, een beetje sensationeel — Kasteel Monrepos — Trix — Freule Kittg — Gravin Kettg, de drie laatstgenoemde vinden wij haar prettigste leesboeken, en die zijn voor elkeen ,— Witte Rozen, erg romantisch.

AHO (Juhani) 1861. Zweedsch-Finsch. Schuilnaam van J. Brofeldt.

Alleen — Mar ja, vinden wij geen van beide geschikt.' — Luchtkasteekn — Met Stoom vooruit. Zie bijvoegsel.

AIGREMONT (Paul d*). Fransch.

De Koningin van het Goud — De Prins van Monte Léone — Moeder en Martelares. Voor allen. In het laatste boek, in de vertaling tenminste, staan een paar onjuiste uitdrukkingen over het biechtgeheim.

AIGUEPERSE (Mathilde). Fransch.

Schijft voor jonge meisjes en doet het uitmuntend:

Kittg als jong Meisje —> Kittg Getrouwd — Kittg als Moeder. Overigens zijn STANDAARD-CATALOGUS 12

Sluiten